Gå til hovedindhold

Vurdér naturfaglig kompetence

Ved den fællesfaglige prøve i naturfag prøves eleven i at udvise kompetence inden for de fire naturfaglige kompetenceområder ved inddragelse af færdigheder og viden til at belyse den selvvalgte naturfaglige problemstilling. For at blive gode til at vurdere naturfaglig kompetence, kan naturfagsteamet øve sig i at kigge efter tegn på naturfaglig kompetence. 

Vurderingskriterier til prøven

Prøvebekendtgørelsen stk. 4.13. oplister de seks vurderingskriterier for prøven i fysik/kemi, biologi og geografi.

Eleven prøves i hvor høj grad denne: 

 • Udviser kompetence inden for alle de naturfaglige kompetencer ved inddragelse af færdigheder og viden til at belyse den selvvalgte naturfaglige problemstilling, herunder at eleven: 

  • Kan tilrettelægge, udføre og drage konklusioner af en eller flere naturfaglige undersøgelser, herunder ved brug af modeller og med relevante perspektiver
  • Kan forklare og begrunde valg af praktiske undersøgelser og modeller
  • Kan forklare sammenhænge mellem praktiske undersøgelser, modeller og naturfaglig teori med udgangspunkt i den selvvalgte naturfaglige problemstilling
  • Kan argumentere for naturfaglige forhold og anvende relevant fagterminiologi fra både fysik/kemi, biologi og geografi 
  • Kan anvise og begrunde relevante handlemuligheder i forhold til den selvvalgte naturfaglige problemstilling


Vurderingskriterierne hænger sammen med kompetencemålene

Vurderingskriterierne er formuleret med tydelig relation til kompetencemålene for biologi, fysik/kemi og geografi, som er fælles og enslydende. På den måde prøves eleven i forhold til de naturfaglige kompetenceområder, når de anvender relevant fagspecifikt indhold fra de tre fag til at belyse den aktuelle naturfaglige problemstilling.

Sammenhængene mellem kompetencemål og vurderingskriterier kan illustereres sådan:

Kig efter tegn på kompetence

I prøvevejledningen bliver det på side 28-31 udfoldet, hvad vi kan kigge efter, når vi ser efter tegn på naturfaglig kompetence i prøvesammenhæng. Der er formuleret spørgsmål til at skærpe opmærksomheden inden for alle fire naturfaglige kompetenceområder.

I fagteamet kan I øve jer i at observere tegn på kompetence med udgangspunkt i observationsskemaet Bliv opmærksom på naturfaglig kompetence. Det kan fx I gøre på stedet ved afsluttende præsentationer af fællesfaglige forløb eller på et fagteammøde ud fra film, som I optager i klassen af elevers præsentationer.

I kan også bruge materialerne fra Undervisningsministeriets og Astras kurser Vurdering af naturfaglig kompetence i udskolingen fra vinteren 2019. Her finder I fire refleksionsark (et for hvert kompetenceområde) og små film fra prøvelignende situationer. Respektér dog venligst, at filmene af hensyn til medvirkende elever og lærere alene må bruges i forbindelse med naturfagslæreres fagdidaktiske refleksioner.

I kan se det samlede kursusmateriale via denne Padlet eller se PDF iconpræsentationen.