Unge Forskere understøtter elevernes kompetencer fagligt og socialt

Unge Forskere er Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence, hvor børn og unge får lov til at udleve deres indre forsker. Enhver naturvidenskabelig ide er velkommen – kun fantasien sætter grænser!

‘Evaluering af Unge Forskere – Unge Forskere fra et gymnasielærerperspektiv’ er en evaluering udarbejdet i 2019 af Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC). Denne rapport drejer sig specifikt om Senior-delen af konkurrence, hvor det er gymnasieelever, der deltager. Dermed er formålet at få mere indsigt i, hvordan Unge Forskere Senior bidrager til gymnasieelevernes oplevelse af og arbejde med naturvidenskab i skole- og fritidssammenhæng. 

Når de unge tilmelder deres projekter møder de hurtigt de forskellige fagjuryer, som både bedømmer alle projekterne, men som også løbende giver feedback og hjælper til videreudviklingen af de mange projekter. På den måde opnår eleverne at få en støtte og hjælp, som de ikke nødvendigvis får andre steder fra. Der arbejdes med innovation, kreativitet, videnskabelige metoder og arbejdsprocesser samt formidling og perspektivering af projekterne. 

Hos de adspurgte gymnasielærere er der ikke megen tvivl: Unge Forskere har stor værdi for de deltagende elever. Eleverne føler sig taget alvorlig i et format, hvor kommunikationen er professionel og seriøs. Udformningen af konkurrence gør, at eleverne oplever begejstring og lyst til at tage deres ideer og projekter endnu længere. Der afspejler sig oftest også i den daglige undervisning ude på gymnasierne. 

Emneord

NEUC

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) drives i et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på Københavns Universitet og Astra – Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed. Læs mere på www.neuc.dk.