Undersøgelse af kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen

Naturfagslærere og -undervisere har stor indflydelse på, hvordan elever og studerendes opfattelse af naturfag og -videnskab udvikler sig. Derfor er deres kompetencer meget vigtige i forhold til målet om at flere børn og unge skal vælge uddannelser og karrierer inden for STEM-området.

Rapporten ‘Undersøgelse om kompetencebehov blandt naturfagslærere i grundskolen’ blev udarbejdet med henblik på at naturfagslæreres kompetencer skal forbedres inden for naturfag, og et at tiltagene er i højere grad at benytte viden og forskning i undervisningen. Undersøgelsen er foretaget af Københavns Professionshøjskole og Rambøll Management Consulting fra oktober 2018 til januar 2019.

Rapporten kommer umiddelbart efter den nationale naturfagsstrategi og tager højde for, at mange børn og unge ikke oplever motivation og begejstring for naturfag og naturvidenskabelige uddannelser. I den sammenhæng er det vigtig at have øje for, at netop naturfagslærernes fagfaglige og -didaktiske kompetencer har stor indflydelse på undervisningen og børnenes opfattelse af den. 

Rapporten består af to dele, hvoraf den første er en kortlægning af de videns- og kompetencebehov for naturfagslærere i grundskolen. Her afdækkes det, hvilket egentlige behov der er, og hvordan den eksisterende praksis kan tilpasses og forbedre i forhold til målene. Anden del af rapporten består grundlæggende af diverse løsningsforslag og konkrete virkemidler. 

Skip to content