Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne – Muligheder og perspektiver

Denne rapport er udarbejdet i anledning af FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Formålet med rapporten er tre-delt:

  1. At indsamle erfaringer fra allerede gennemførte UBU-forløb på de erhvervsrettede uddannelse
  2. At afdække muligheden for at indarbejde UBU i de erhvervsrettede uddannelser
  3. At skabe et fundament for udvikling af et program, der løfter UBU på de erhvervsrettede uddannelser
    1. Målet er ligeledes at udvikle et koncept for anvendelse af innovationsmaraton til at sætte fokus på bæredygtig innovation på erhvervsskoler

Rapporten er gennemført for Undervisningsministeriet (UVM) og er skrevet med afsæt i et samarbejde mellem Danmarks Læringsportal (EMU), Naturvidenskabernes Hus, Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (NTS-centeret) og Friluftsrådet/Grønt Flag Grøn Skole (GFGS). Endvidere er rapporten gennemført i dialog med undervisere og uddannelsesledere fra erhvervsskolerne samt konsulenter med tilknytning til erhvervsskoleområdet.

Emneord