Talentudvikling i grundskolen og på gymnasier

Hvis børn og unge skal opleve en større nysgerrighed og begejstring for naturfag, så kræver det ikke kun bedre undervisning, kompetenceløft af naturfagslærere og målrettede naturfagsindsatser. Det kræver samtidig, at man tidligt i grundskolen sætter ind på talentarbejde og -udvikling. 

‘Talentudvikling i grundskoler og på gymnasier’ er en rapport udarbejdet af Oxford Research for Styrelsen for Undervisning og kvalitet i 2019. Rapportens formål er at opbygge et grundlag for en national talentudviklingsstrategi. Ønsket om en sådan strategi kommer på bagkant af den nationale naturfagsstrategi og indebærer blandt andet talentmålrettede undervisningsforløb, vidensnotater om talentudvikling og udbud af talenttilbud som for eksempel fysikolympiader.

Rapporten har netop vist, at de unge talenter ofte savner udfordringer i undervisningen, og det kan i høj grad påvirke udviklingen af deres talent samt gøre at de mister motivationen og oplever mistrivsel i skolen. 

Der er overordnet set tre undersøgelsesspørgsmål, som rapporten skal besvare: Hvordan arbejder skolerne med naturvidenskabelig talentudvikling, hvad er skolernes nuværende erfaringer med undervisningsmateriale målrettet naturvidenskabelige talenter, og hvad er erfaringerne med de 15 olympiader og konkurrencer, som allerede eksisterer? På den måde arbejdes der bredt med talentbegrebet på både grundskole- og gymnasieniveau. 

Emneord

Find rapporten

Hent og læs rapporten ‘Talentudvikling i grundskolen og på gymnasier’ på Oxford Researchs hjemmeside.