Talentudvikling af mønsterbrydere

I de seneste år har der i det danske uddannelsessystem været fokus på at gøre en ekstra indsats for talenter og talentudvikling. Dette skyldes bl.a. et behov for talenter til at styrke og fremme (danske) virksomheders konkurrencedygtighed i det globale videnssamfund (OECD, 2008).

Det er vigtigt, at talenterne stimuleres og støttes, så de kan udfolde og udnytte deres potentiale og talent, vælge en videregående uddannelse og skabe værdi for Danmark (Hermann et al., 2011). Hertil kommer en antagelse om, at talenters engagement smitter, og at man ved at talentudvikle de elever, der har evnerne og potentialet, øger deres energi og trivsel, men også, at de kan agere som en inspirationskilde for deres omgivelser (Hermann et al., 2011). For at skabe et kontinuerligt flow af talenter er det nødvendigt at fokusere mere på de potentielle talenter, der i dag er en overset gruppe i talentindsatsen.

”Science Talent Mønsterbryder” er en flerårig projektindsats (2013-2016), der havde til formål at stimulere og støtte naturvidenskabeligt dygtige elever til at udfolde og udvikle deres talent, uanset
social baggrund. Projektet har været målrettet mønsterbryderelever fra grund- og gymnasieskolen, der enten har anden etnisk baggrund end dansk eller som kommer fra et gymnasiefremmed miljø, i projektet kaldet ”mønsterbrydertalenter”.

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af data indsamlet i projekt Mønsterbryder og formidler nogle af de fremkomne elementer, der kan støtte og bidrage til udviklingen af mønsterbrydertalenter og deres lærere. Den giver desuden nogle perspektiverende betragtninger på talentspotting.

Resultaterne fra følgeforskningen vil desuden blive præsenteret i tre videnskabelige artikler, der mere grundigt gennemgår følgeforskningens væsentligste analyser og resultater (Svendsen, in prep. b; Svendsen, in prep. c; Svendsen & Therkildsen, in prep.).

Emneord