Talentantologien

De seneste ti år har der været et stigende fokus på talent og talentudvikling i både grundskolen og på gymnasier. Sættes der ikke ind over for at spotte og udvikle af talenter, hvor eleverne føler sig set, hørt og anerkendt, kan det påvirke både deres motivation, læring og trivsel.

Astras talentindsats Science Talenter har derfor udarbejdet Talentantologien, som samler didaktiske refleksioner fra grundskolelærere, der alle enten er uddannede talentvejledere eller har undervist på Astra og Københavns Professionshøjskoles fælles Talentvejlederuddannelse. Talentantologien er skabt som inspirationskilde til lærere, ledere og forvaltninger. 

Formålet med udgivelsen er at videregive konkrete erfaringer og praksiserfaringer fra skolelæreres daglige arbejde på Danmarks grundskoler, at afdække hvordan der arbejdes med talenter i grundskolen og at beskrive forskellige didaktiske tilgange til, hvordan forvaltninger, grundskoler og den enkelte lærer kan arbejde med talenter i praksis. 

 

Talentantologiens indhold

Grundlæggende viden om talentmiljø, at spotte og træne

 • ‘Talenttyper – hvad rager det mig?’ af Stefan From-Møller, talentvejleder og naturfagslærer
 • ‘Talent for at træne’ af Nynne Afzelius, vicerektor og tidligere talentchef
 • ‘Når talenter underyder’ af Britta M. Hansen, talentvejleder og lærer
 • ‘Udvælgelse af elever til talenthold’ af Katrine Hauge, talentvejleder og pædagogisk leder
 • ‘Læringsmiljø – et øget fokus på udbytte af læring’ af Maja Stounberg Franck, talentvejleder og lærer

 

Talentvejlederen understøtter skolens læringskultur

 • ‘Talentvejleder – Hvad laver man egentlig?’ af Christian Storm Tholberg, talentvejleder og lærer
 • ‘Hvordan laves en talentstrategi?’ af Ole Grevald, talentvejleder og lærer

 

ABC-undervisning

 • ‘ABC-undervisning med fokus på humaniora’ af Maja Stounberg Franck, talentvejleder og lærer
 • ‘Læring, udvikling og forandring’ af Sarah Søndergård, talentvejleder og konstitueret skoleleder

 

TalentCamps

 • ‘TalentCamps – Hvordan laves en lokal TalentCamp?’ af Christian Storm Tholberg, talentvejleder og lærer
 • ‘Didaktiske overvejelser i planlægningen af en camp hos Science Talenter’ af Søren Peter Dalby Andersen, projektleder hos Science Talenter

 

Hvordan kan diverse eksterne projekter implementeres i skolens daglige arbejde med talent?

 • ‘Motivation af talentet gennem deltagelse i konkurrencer’ af Ole Grevald, talentvejleder og lærer
 • ‘Engineering med talentfulde elever’ af Suzie Auener, udviklingskonsulent i Astra og Engineering i Skolen
 • ‘Hvordan vurderes det om en elev har talent for innovation?’ af Søren Peter Dalby Andersen, projektleder hos Science Talenter

 

Hvordan uddannes lærere til at varetage talenter?

 • ‘SciTek-talentlinje på Professionshøjskolen Absalon’ af John Andersson og Mikael Scheby, undervisere på SciTek-talentlinjen på læreruddannelsen i Vordingborg
 • ‘Copenhagen Honours College – talentprogram på Københavns Professionshøjskole’ af Anders Jørgensen, talentvejleder og naturfagslærer, og Anna Højlund, læreruddannet og dimittend fra Copenhagen Honours College

Emneord