STEM-animation

Arbejdet med STEM er vigtigt på mange niveauer, og både i grundskolen, på EUD, gymnasiale uddannelser og læreruddannelsen er det givende. Det understreges i Astras animation, som kan ses ovenover. 

Animationen forklarer STEM-begrebet, og hvordan det kan bruges i skolen på flere uddannelsesniveauer. STEM giver lærere og undervisere god mulighed for at sætte fokus på børn og unges nysgerrighed, læring og dannelse i forhold til naturvidenskab. Samtidig åbner det op for nye perspektiver og undervisningsmuligheder med nye forløb, materialer og arrangementer målrettet netop den naturfaglige dannelse. 

Med ‘STEM i skolen’ bliver eleverne blandt andet præsenteret for nye arbejdsmetoder, hvor fx ingeniørens eller biotekforskerens metoder inddrages – og hvor de selv skal udtænke, designe og konstruere løsninger på autentiske problemstillinger. […] Lærerne får mulighed for at udvikle nyt og inspirerende indhold til undervisningen ved at kombinere de faglige områder i STEM.

Citeret fra Astras animation om STEM

Emneord

STEM-begrebet

STEM er den officielle forkortelse for samlingen af de fire akademiske discipliner science, technology, engineering og mathematics.