SCOPE-projektet

SCOPE-projektet er et nyt, stort projekt, som over en tiårig periode skal forsøge at indkredse børn og unges science-kapital. Projektet skal blandt andet være med til at fastslå, hvordan naturfaglig dannelse opstår og udvikler sig hos børn og unge.

VIVE – det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd står i front for SCOPE-projektet, som skal gøre kommuner, skoler, fonde og politikere klogere på sociale, etniske og kønslige forskelle hos danske børn og unge. Samtidig ser de på, hvordan man kan udligne disse forskelle, så flere børn og unge for eksempel får lyst til at uddanne sig og vælge karrierer inden for naturvidenskab.

Projektet følger omkring 11.000 elever i grundskolen og 7.000 elever på gymnasie- og erhvervsuddannelser. Elevernes opvækst og udvikling følges tæt med det formål at få indblik i, hvordan børn og unges naturfaglig dannelse skabes og udvikles. Der indsamles både kvantitativ og kvalitativ data, da der benyttes spørgeskemaer og interviews som centrale værktøjer i undersøgelsen.

SCOPE-projektet undersøger samtidig, hvilken rolle skoler, familieliv og kammerater spiller i sammenhæng med dannelse. Der vil for eksempel være fokus på, hvorvidt der er forskel på udsatte og ressourcestærke familier, samt hvordan børn og unges interesse for naturvidenskab hænger sammen med deres interesser for andre fagområder.