Ressourcepersoner i naturfag og naturvidenskabelige fag

Den nationale naturvidenskabsstrategi har identificeret lokal forankring af undervisningen i naturfag og naturvidenskabelige fag som et område, der har brug for et løft. Det er lokale ressourcepersoner, som har til opgave at gennemføre dette løft. Som det nationale naturfagscenter har Astra til opgave at facilitere disse ressourcepersoner, og dette kapitel beskriver deres funktion og mandat.

På baggrund af forskellige rapporter opgøres først ressourcepersoner inden for naturfagsområdet – deres definitioner og udbredelse, og herefter skitseres ressourcepersoners mulighed for at have indflydelse på naturfagsundervisningens kvalitet. Dette arbejde er en del af et større kortlægning af udviklingen af naturfagsundervisningen i Danmark – læs mere om det samlede arbejde med Naturfagsundervisningen – Nationalt Overblik (NaNO).

Skip to content