Rapport om nordjysk STEM-indsats

Der findes mange måder at tilgå STEM på, men her er et eksempel på, hvordan en region arbejder med STEM. Rapporten giver både indblik i udgangspunktet før rapporten, men også hvordan indsatserne kan styrkes, således at det bidrager flest muligt på den lange bane. 

Teknologisk Institut har udarbejdet rapporten ‘Kortlægning af tiltag rettet mod at styrke STEM-kompetencer i Region Nordjylland’ for Region Nordjylland. Rapporten består overordnet af tre dele:

  • En kortlægning af igangværende STEM-tiltag
  • Fem forslag til nye indsatsområder til styrkelse af STEM i Nordjylland
  • Forslag til hvilke relevante nordjyske aktører der kan indgå i en Teknologipagt som ambassadører, og hvordan de i praksis kan gøre det

 

En overordnet betragtning i evalueringen af de nuværende STEM-tiltag er, at hovedparten fokusere på børn og unge, men at de færreste fokuserer på selve overgangen mellem uddannelsesniveauerne. Dette kan vise sig at være en udfordring på længere sigt, da der er risiko for at overse STEM-potentiale i den store middelgruppe. Det er netop et af de punkter, der i rapporten opfordres til at styrke.

Ud over at fange middelgruppen, så opfordres der også til at fokuserer på ‘den grå zone’ – altså de unge, der ikke nødvendigvis er de største talenter, men som samtidig udviser gode kompetencer og lyst til STEM-relaterede uddannelser og fag. Her er der særligt også tale om arbejdet for at få flere piger og kvinder til at vælge STEM-retningen. Således 

Skip to content