Podcast: ‘En introduktion til science-kapital’

Begrebet science-kapital kan være med til at skabe forståelse for, hvorfor børn og unge, der deltager i den samme undervisning, har så varieret et engagement i naturfagsundervisningen. Hør mere om netop det i Astras podcast ‘En introduktion til science-kapital’. 

At inddrage science-kapital som rammeforståelse kan være med til at skabe plads til, at alle elever tænker og oplever, at de har noget værdifuldt at byde ind med. Derfor er det vigtigt at have fokus på science-kapital i undervisningsregi. Det er et vigtigt begreb at have med i baghovedet som underviser, når man planlægger undervisning, udfører naturfagsindsatser eller spotter og udvikler talenter.

I podcasten dykker en af forskerne fra SCOPE-projektet, Henriette Holmegaard, ned i begrebet science-kapital, naturvidenskabelig dannelse og SCOPE-projektet. Det er et projekt, der forsøger at afdække, hvor den systematiske ulighed hos børn og unge kommer fra. Det gælder både sociale og etniske forskelle samt kønsforskelle.

Podcasten

Hør herunder Henriette Holmegaard redegøre for science-kapital, naturvidenskabelig dannelse og SCOPE-projektet:

Find mere information

Læs mere om SCOPE-projektet på vive.dk