Naturvidenskabs­festivalen understøtter skolers kapacitets­opbygning

Hvordan kan Naturvidenskabsfestivalen være med til at understøtte naturfagsundervisningen på de deltagende skoler? I perioden 2017-2019 er der hvert år blevet afrapporteret omkring Naturvidenskabsfestival.

Denne rapport udarbejdet af NEUC for Astra og er den sidste og afsluttende rapport, hvor resultaterne fra alle tre år er samlet i en fælles konklusion. Rapporten dækker tre niveauer:

  • Skoleniveau
  • Lærerniveau
  • Elevniveau

Det vil sige, hvordan Naturvidenskabsfestival kan påvirke skolens rammesætning af naturfagene, fremme en professionel udvikling af den naturfaglige undervisningspraksis og motivere eleverne til at engagere sig mere i den daglige naturfagsundervisning.

En af rapportens hovedkonklusioner var, at festivalen lægger op til, at både lærere og elever tilegner sig en masse ny læring og oplever øget motivation for at arbejde med nye metoder. Det kræver dog samtidig tilpasning i undervisningen og på skolerne for at afholde Naturvidenskabsfestival, så man bør overveje at tage højde for skolens størrelse og ressourcer, så hver skole får en festival, der passer til dem. 

Find rapporten her

Rapporten kan hentes på neuc.dk, hvor der også findes andre lignende evalueringer af naturfagsindsatser.

Skip to content