Naturlig-Vis – et målbart boost til naturfagene i tre kommuner

Naturfaglig kultur i kommunerne har stor indflydelse på, hvordan skoler, lærere og elever opfatter og udfører naturfagsundervisningen på. Derfor er det vigtigt, at der også på kommunalt niveau gøres en indsats for at styrke den naturfaglige kultur. 

Netop det har kommunerne Faxe, Køge og Stevns haft som indsatsområde. Rapporten ‘Evaluering af Naturlig-Vis – Naturfaglig udvikling i Faxe, Køge og Stevns kommuner 2014-18’ blev udarbejdet af Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) i 2018. Projektets formål var at skabe en naturfaglig kultur og højne undervisningsfagligheden, så eleverne opnår bedre læringsresultater.

Helt konkret kan indsatsernes effekt opgøres som følgende:

  • 17 nye naturfagsvejledere
  • 119 lærere har opnået ekstra naturfagligt linjefag i et eller to fag
  • 180 lærere har gennemgået 1-4 lektionsstudier
  • 56 lærere har gennemgået kompetencekursus i natur/teknologi
  • 36 virksomheder og eksterne miljøer har været inddraget i undervisningen

 

Der har naturligvis også været udfordringer undervejs, og ikke alle mål blev mødt. Som eksempel kan nævnes, at samarbejde med virksomheder i kommunen viste sig som en udfordring, samtidig med at overgangene mellem forskellige uddannelsestrin også voldte problemer. Dog forventes det stadig, at kompetenceopbygningen vil kunne spores i årene efter – både på skolerne og hos eleverne.

Evaluering af Naturlig-Vis

Læs mere og find rapporten på neuc.dk.

 

NEUC

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) drives i et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på Københavns Universitet og Astra – Det nationale naturfagscenter. Læs mere på www.neuc.dk.

Skip to content