Nationalt koordinatormøde med fokus på STEM

I 2018 blev der afholdt et nationalt naturfagskoordinatormøde, hvor fokus var på begrebsudvikling og forståelse af STEM-begrebet – både i forhold til kommunal praksis samt med politisk, organisatorisk og didaktisk fokus.

Således var der en god anledning til videndeling, erfaringsudveksling og arbejde med begrebsdefinitionen af STEM for de fremmødte naturfagskoordinatorer. Der er stor forskel på de kommunale indsatser rundt omkring i Danmark, men Astras arbejde er netop målrettet at udligne denne forskel, så børn og unge i hele landet kan drage nytte af naturvidenskab på et fagligt og personligt højt niveau. 

Til naturfagskoordinatormødet var der mange forskellige vinkler på emnet, og det står også klart og tydeligt i denne padlet, som naturfagskoordinatorerne udarbejdede tilbage i 2018, at der arbejdes med mange forskellige strategier og handleplaner, men at det samlede mål altid forbliver ambitionen om at udbrede kendskabet og begejstringen for naturfag og -videnskab. Kommunernes planer går på alt fra naturvidenskabsstrategier med fokus på overgange mellem uddannelsesniveauer til udvikling af STEM-undervisningsforløb om engineering eller Ultra:bit-projekter.

På den måde blev 2018-mødet en platform for naturfagskoordinatorernes arbejde med STEM-begrebet, hvilket også er med til at fornye og forstærke både det kommunale og det nationale arbejde med naturfaglige kompetencer og STEM.

Emneord

Skip to content