Mange potentialer i arbejdet med engineering i skolen

Der findes rigtig mange potentialer i at implementere en ny didaktik i undervisningsregi. Igennem projektet ‘Engineering i skolen’ skal der skabes en ny engineering-didaktik. NEUC har derfor forud for projektet foretaget en praksiskortlægning over eventuelle potentialer og udfordringer.

Det er formålet, at den nationale indsats ‘Engineering i skolen’ skal bringe engineering-arbejdsmetoder ind i den danske grundskoleundervisning. Derfor har NEUC foretaget en praksiskortlægning af indsatsens første fase forud for projektets begyndelse. Således har de undersøgt, hvilke dele af indsatsen der rent faktisk er med til at styrke den nye engineering-didaktiske kultur i grundskolen.

Kortlægningen viste blandt andet, at eleverne opnår stort og forskelligartet læringsudbytte i arbejdet med engineering, men at det samtidig kan være udfordrende for lærerne at bruge det i undervisningen, hvis mange af begivenhederne foregår som årligt tilbagevendende begivenheder. Det kan være med til at fastholde interessen for emnet, men risikerer også at isolere indsatserne. Samtidig står det klart, at lærerne har brug for tydelige begrebsforklaringer, når det kommer til for eksempel teknologi-begrebet, hvis de skal kunne bruge engineering i skole- og undervisningsregi.

Emneord

Udarbejdet af NEUC

Engineering i Skolen er en stor national indsats, som har til formål at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen. NEUC har som en del af projektets indledende fase foretaget en praksiskortlægning, der analyserer, hvilke indsatser der fremmer engineering i undervisningen. 

Skip to content