Infoark til Nationalt Naturfagsoverblik

Her finder du et udtræk af data fra Astras NaNO-rapport 2021. Med NaNO-rapporten præsenterer Astra et første bud på et overblik over kvaliteten af undervisningen i de naturfaglige fag i grundskolen og de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne.

Skip to content