Gør vi de naturvidenskabelige fag for eksklusive?

Særligt børn og unge fra ressourcesvage hjem, piger, samt børn og unge af anden etnisk herkomst har en opfattelse af, at naturvidenskab ikke er noget for dem, hvorfor de vælger det fra i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Det skal vi gøre noget ved, siger Dorte Salomonsen, talent- og udviklingschef i Astra, og Henriette Holmegaard, lektor, ph.d. Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Det engelske forskningsprojekt ASPIRES arbejder med begrebet science-kapital, og de slår fast, at det ikke kun handler om sociale ressourcer, men også om inddragelse og genkendelse af science-erfaringer. Det har nemlig en betydning, hvorvidt forældrene interesserer sig for eller arbejder indenfor det naturvidenskabelige område, og om der tales om og introduceres til naturvidenskab i hjemmet.

Da der ikke er viden om, hvordan det står til med børn og unges science-kapital i Danmark, er der startet et nyt projekt ved navn SCOPE, som skal forsøge at indkredse børn og unges science-kapital.

Du kan læse hele debatindlægget på Gymnasieskolen.dk

 

Læs hele debatindlægget

Debatindlægget ‘Gør vi de naturvidenskabelige fag for eksklusive?’ kan læses i sin fulde længde på Gymnasieskolen.

Skip to content