Delevaluering af ultra:bit (2020)

Denne rapport er en delevaluering af læringsprojektet ultra:bit, som har til formål at styrke børns forståelse og kritiske stillingstagen til teknologi. Den sammenholder en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt elever og lærere på 5. årgang foråret 2020 med resultater fra første delevaluering foretaget efteråret 2018 samt resultater fra en kvalitativ undersøgelse foretaget efteråret 2019.

ultra:bit er en fælles lærings- og undervisningsindsats udviklet af DR i samarbejde med store dele af undervisningsverdenen og støttet af Industriens Fond. ultra:bit udføres i samarbejde med Center for Undervisningsmidler (CFU Danmark) under professionshøjskolerne samt det nationale naturfagscenter Astra.

ultra:bit er inspireret af et stort BBC-projekt, som en række lande, blandt andet Island og Holland, også har gennemført. ultra:bit startede ved skolestart i 2018 og fortsætter til 2023. Ambitionen er at inspirere børn mellem 9-14 år til at blive mere end blot teknologibrugere, nemlig til selv kreativt at kunne skabe med teknologi. Ambitionen er desuden at få børn og unge til at kunne tage kritisk stilling til teknologien og dermed styrke deres evner til at agere i en verden med øget digitalisering og inspirere dem til at skabe innovative løsninger på komplekse problemstillinger med teknologi. Det forventede resultat er, at børns nysgerrighed og stillingtagen over for teknologi øges, og at deres kodningskompetencer bliver styrket. Derudover forventes det, at lærernes oplevelse af teknologiens relevans i undervisningen bliver styrket, og at deres kompetencer i at bruge kodning i undervisningen ligeledes bliver styrket (DR, 2018).

Indsatsen består af en kombination af DR-børneindhold, læringsevents og en hel række undervisningstilbud fra aktører i undervisningsverdenen.

Nærværende rapport er afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt elever og lærere på 5. årgang (årgang ultra:bit) foråret 2020 sammenholdt med resultater fra første delevaluering foretaget efteråret 2018 samt resultater fra en kvalitativ undersøgelse foretaget efteråret 20194 og er en del af den samlede evaluering af DR ultra:bit.

Børnene fattede forbavsende hurtigt dimsens virkemåde. Det er godt at den kan måle orientering – lys – temperatur mm. Sjovt at man kan sætte højtalere til og lave lyd. I starten var det irriterende, at displayet havde så få pixels – men nu tror jeg, det er en fordel. Alle snakker alt for meget om opløsning og grafiske spil. Den tvinger dem til at tænke computere på
en ny måde.”

(Lærer, undersøgelse maj 2020)

Emneord

Skip to content