EUD-inspirationskatalog

Dette inspirationskatalog udspringer af en virtuel idegenereringsworkshop, der blev afholdt i november 2020 i et samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG), Astra og Novo Nordisk Fonden (NNF). Vores fælles afsæt for samarbejdet var, at

  • der er brug for styrkede erhvervsprofiler, og elever som udøver deres erhverv på et stærkt naturvidenskabeligt/STEM grundlag, samt at
  • erhvervsuddannelserne på lige fod med øvrige ungdomsuddannelser skal danne og uddanne eleverne, så de bliver oplyste borgere – også når det gælder naturvidenskab og teknologi.

Det fordrer spændende og relevante uddannelser. Formålet med workshoppen var derfor at bidrage til at skabe et bedre grundlag for styrkelse af STEMkompetencer ved at indkredse bud på konkrete indsatsområder inden for erhvervsuddannelserne (EUD) med fokus på STEM-fagene i dialog med praktikere og eksperter.

Inspirationskataloget består af to dele. Første del omhandler DEG, Astras og NNFs motivation for at beskæftige sig med STEM-fagene på EUD, og hvordan vi gik til opgaven med at afgrænse dette spændende felt med mange muligheder og temaer. Anden del præsenterer ideerne med det ønske, at de kan gribes og videreudvikles af alle interesserede i miljøerne.

Fire virkemidler, der styrker STEM-fagenes faglige kvalitet

På workshoppen blev der overordnet set identificeret fire forskellige virkemidler, som på forskellig vis styrker STEM-fagenes faglige kvalitet og skaber sammenhæng mellem det STEM-faglige indhold i grundfag og uddannelsesspecifikke fag. Virkemidlerne retter sig overvejende mod den enkelte skole fx i forhold til at styrke det tværgående samarbejde og undervisernes forudsætninger mv., men der blev også identificeret en række landsdækkende virkemidler fx i forhold til at udvikle fælles undervisningsmaterialer, vidensdeling, netværksaktiviteter mv.

  1. Netværk, teamsamarbejde og makkerpar.
  2. Undervisningsmaterialer og metoder.
  3. Virksomhedssamarbejde.
  4. STEM-faglige fyrtårne og koordinatorer.

Emneord

Skip to content