Engineering kan løfte naturfagene

‘Engineering i skolen’ er et unikt koncept, som NEUC i 2019 har evalueret med henblik på projektets resultater og efterfølgende erfaringer. Projektet kan med sin rækkevidde nå ud til et nationalt niveau, hvor naturfagsundervisningen styrkes i hele Danmark. 

Dansk engineering-didaktik er et relativt nyt begreb i STEM-verdenen. Men i projektet ‘Engineering i skolen’ er der netop udviklet en ny engineering-didaktik, undervisningsmaterialer, evalueringsredskaber med henblik på måling af engineeringkompetence og målrettet kompetenceudvikling i fire forskellige kommuner.

NEUC’s evaluering af projektet ‘Engineering i skolen’ viser således, at eleverne oplever øget motivation i naturfagsundervisningen, når de engineering-didaktiske arbejdsmetoder inddrages i undervisningen. Derfor er det også vigtigt, at lærerne gennem ‘Engineering i skolen’ får styrket samarbejdet om og undervisningen i engineering, så der skabes en rød tråd i hele grundskoleforløbet. 

Se case-beskrivelsen på NEUC’s hjemmeside

Emneord

NEUC

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) drives i et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på Københavns Universitet og Astra – Det nationale naturfagscenter. Læs mere på www.neuc.dk.

Skip to content