Delevaluering af DR’s projekt ultra:bit februar 2023

Denne rapport er en delevaluering af DR’s projekt ultra:bit med fokus på den del af ultra:bit-indsatsen, der foregår i skolerne. Evalueringen er foretaget af Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC), og den undersøger den oplevede effekt af ultra:bit-indsatsen blandt elever og lærere i skolerne.

Den samlede evaluering består af årlige nedslag i forbindelse med årets ultra:bit-aktiviteter i skolerne og har primært fokuseret på den årgang, som ultra:bit-indsatsen startede med (4. klasse i 2018 – i det følgende kaldet årgang ultra:bit), men har også interesseret sig for de efterfølgende årgange. Således blev der foretaget en undersøgelse i august 2018 i 4. klasse (årgang ultra:bit), i maj 2020 i 5. klasse (årgang ultra:bit), i maj 2021 i 4., 5. og 6. klasse (årgang ultra:bit) og i november 2022 i 7. og 8. klasse (årgang ultra:bit). Undersøgelserne er designet, så der er mulighed for at lave relevante sammenligninger over tid og samtidig fokusere på elever og læreres udbytte af det enkelte års ultra:bit-aktiviteter.

Denne delevaluering er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt de lærere og elever i 7. og 8. klasse, der deltog i DR’s digitale læringsevent ‘Skab fremtiden’ den 9. november 2022 . Det primære fokus for denne undersøgelse er, hvad eleverne forestiller sig, de kan bruge teknologi til i fremtiden i forhold til uddannelse og job.

Hvad er ultra:bit?

ultra:bit er en fælles lærings- og undervisningsindsats udviklet i samarbejde med store dele af undervisningsverdenen og støttet af Industriens Fond. ultra:bit udføres af DR i samarbejde med Center for Undervisningsmidler (CFU Danmark) under professionshøjskolerne samt det nationale naturfagscenter Astra. ultra:bit er inspireret af et stort BBC-projekt, som en række lande også har gennemført. ultra:bit startede ved skolestart i 2018 og fortsætter til og med 2023.

Ambitionen er at inspirere børn mellem 9-14 år til selv kreativt at kunne skabe med teknologi og dermed blive mere end blot teknologibrugere. Ambitionen er desuden at få børn og unge til at kunne tage kritisk stilling til teknologi og dermed styrke deres evner til at agere i en verden med øget digitalisering og inspirere dem til at skabe innovative løsninger på komplekse problemstillinger med teknologi. Det
forventede resultat er, at børns nysgerrighed og stillingtagen over for teknologi øges, og at deres kodningskompetencer bliver styrket. Derudover forventes det, at lærernes oplevelse af teknologiens relevans i undervisningen bliver styrket, og at deres kompetencer i at bruge kodning i undervisningen ligeledes bliver styrket.

Indsatsen består af en kombination af DR-børneindhold, undervisningsforløb fra DR Skole, læringsevents og en hel række undervisningstilbud fra partnerne Astra og CFU samt andre aktører i undervisningsverdenen. ultra:bit består grundlæggende af undervisningsmateriale og TV-programmer på DR Ultra.

Emneord

Skip to content