Delevaluering af DR Ultra:bit (2019)

DR har i sommeren 2018 iværksat det 3-årige projekt ‘ultra:bit’. ultra:bit er udviklet af DR sammen med store dele af undervisningsverdenen i tæt partnerskab med Centre for Undervisningsmidler (CFU) og er støttet af Industriens Fond. Den 3-årige indsats består af en hel række børneprogrammer på DR Ultra, undervisningsforløb på DR Skole, uddeling af en mikrocomputer på størrelse med en tændstikæske til hvert tilmeldt barn i 4. klasse, kompetenceudvikling til undervisere samt en række forskellige læringstilbud.

ultra:bit har til formål at inspirere børn til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning, så de går fra at være storforbrugere af teknologi til også at være skabere med teknologi. Projektet har således til formål at gøre børn teknologikompetente og -kritiske samt at styrke lærernes oplevelse af teknologiens relevans i undervisningen og at styrke deres kodningskompetencer. Kombination af DRs brede formidling om digital dannelse til børn – uanset køn, baggrund og teknologiske kompetencer – samt muligheden for, at børnene selv har teknologien mellem hænderne, er inspireret af lignende initiativer i blandt andet England og Island.

Udarbejdet af NEUC

Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter (NEUC) har indgået aftale med DR om at evaluere den skolerettede del af ultra:bit, og nærværende rapport er resultatet af første delevaluering.

 

Skip to content