Anbefalinger til evalueringstilgange i naturfag

Et godt evalueringsarbejde i naturfagsundervisningen kræver velfungerende evalueringsværktøjer, et stærkt vidensgrundlag og løbende udvikling af evalueringstilgange. Derfor er forskning i evaluering vigtig, hvilket rapporten ‘Evalueringstilgange i naturfag i grundskolen’ understreger.

‘Evalueringstilgange i naturfag i grundskolen’ er udarbejdet af Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) i maj 2019. Rapporten består overordnet set af tre dele:

  1. Gennemgang af forskningslitteratur inden for evaluering
  2. Model over evalueringstilgange
  3. Konkrete eksempler på evalueringsværktøjer

 

Rapporten følger i fodsporene på den nationale naturvidenskabsstrategi, hvor et af indsatsområderne netop er udvikling af et evalueringsværktøj til natur/teknologi og naturfagene i udskolingen. Men før udviklingen af et sådan værktøj kunne sættes i gang skulle rapporten ‘Evalueringstilgange i naturfag i grundskolen’ først sættes i spil som forarbejde. 

Det kan ud fra rapporten konkluderes, at godt evalueringsarbejde er nødt til at indgå i et større forløb – det kræver at evalueringen indgår som en integreret del i både planlægning og udførelse af undervisningen. Samtidig er det vigtigt at inddrage eleverne, hvis kompetencer og udvikling sker over tid; derfor skal en evaluering også forstås og tilpasses ud fra både den tid og kontekst, udviklingen kommer til udtryk i.

Emneord

Læs rapporten

Hent og læs rapporten ‘Evalueringstilgange i naturfag i grundskolen’.

Udarbejdet af NEUC

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) drives i et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på Københavns Universitet og Astra – det nationale naturfagscenter.

Skip to content