Søg i Astras vidensressourcer! Her finder du rapporter, evalueringer, podcast, etc. om STEM, ressourcepersoner, naturfaglige kampagner o.m.a. 

 • Tema

 • Videns ressourcer

 • Reset
Naturfaglig kultur i kommunerne har stor indflydelse på, hvordan skoler, lærere og elever opfatter og udfører naturfagsundervisningen på. Derfor er det vigtigt, at det også på kommunalt niveau gøres en indsats for at styrke den naturfaglige kultur. 
 • Kompetenceudvikling
Der har i mange år været fokus på naturvidenskabelige kompetencer hos børn og unge i Danmark, og der har været et voksende ønske om at sikre valg af STEM-relaterede uddannelser og karriere. Det blev understøttet af den nationale naturfagsstrategi i 2018, men før denne blev der først skabt et vidensgrundlaget ved hjælp af et Litteraturstudium.  
 • Naturvidenskabsstrategi
Naturvidenskab og teknologi er indlejret i den danske mentalitet. Det er en fasttømret del af undervisning, samfund og erhverv. Det spiller ind i hele vores samfund, og det skal fastholdes - og styrkes!
 • Naturvidenskabsstrategi
Det er vigtigt, at børn og unge kan forstå samfundet omkring dem og den medfølgende samfundsudvikling. For at opnå denne forståelse kræves kendskab til og viden om naturvidenskab - et udgangspunkt der dannes helt fra dagtilbud til videregående uddannelser.
 • Naturvidenskabsstrategi
Undervisning i naturfag og -videnskab skal styrkes, flere børn og unge skal vælge uddannelser inden for STEM, og så skal vilkårene for talentfulde elever udvikles og styrkes. Det var blot nogle af ambitionerne med 2018-regeringens nationale naturvidenskabsstrategi.
 • Naturvidenskabsstrategi
Der kan godt være lidt for mange ‘hurra-ord’, man skal forholde sig til som lærer, men science-kapital skal ikke ende med at blive et af dem. I sit blogindlæg beskriver Christina Frausing Binau lige præcis hvorfor, science-kapital ikke bør betragtes som et af disse ord.
 • Science-kapital
Begrebet science-kapital kan være med til at skabe forståelse for, hvorfor børn og unge, der deltager i den samme undervisning, har så varieret et engagement i naturfagsundervisningen. Hør mere om netop det i Astras podcast ‘En introduktion til science-kapital’. 
 • Science-kapital
Teknologisk Institut har udarbejdet rapporten ‘Kortlægning af tiltag rettet mod at styrke STEM-kompetencer i Region Nordjylland’ for Region Nordjylland. 
 • STEM
‘Engineering i skolen’ er et unikt koncept, som NEUC i 2019 har evalueret med henblik på projektets resultater og efterfølgende erfaringer.
 • STEM
Arbejdet med STEM er vigtigt på mange niveauer, og både i grundskolen, på EUD, gymnasiale uddannelser og læreruddannelsen er det givende. Netop det understreges i den animation, som Astra har udarbejdet, og som kan ses her.
 • STEM
12