Delevaluering af DR ultra:bit november 2021

ultra:bit er en fælles lærings- og undervisningsindsats udviklet af DR i samarbejde med store dele af undervisningsverdenen og støttet af Industriens Fond. ultra:bit udføres i samarbejde med Center for Undervisningsmidler (CFU Danmark) under professionshøjskolerne samt det nationale naturfagscenter Astra. ultra:bit er inspireret af et stort BBC-projekt1, som en række lande også har gennemført. Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) har indgået aftale med DR om at evaluere den del
af ultra:bit-indsatsen der foregår i skolerne.

Evalueringen undersøger den oplevede effekt af ultra:bit-indsatsen i skolerne og har et særligt fokus på indsatsens påvirkning af den årgang, som ultra:bit-indsatsen begyndte med. Dette var mere præcist den årgang, der gik i 4. klasse i 2018 (herefter omtalt som årgang ultra:bit) og de efterfølgende årgange. Således blev der foretaget en undersøgelse i august 2018 i 4. klasse (årgang ultra:bit), i maj 2020 i 5. klasse (årgang ultra:bit) og i maj 2021 i 4., 5. og 6. klasse (årgang ultra:bit).

Formålet med evalueringen af DR ultra:bit-indsatsen er:

  • at undersøge det oplevede udbytte af aktiviteter i DR ultra:bit-indsatsen blandt elever ift. forståelse for kodning, interesse og nysgerrighed over for teknologi samt kritisk stillingtagen til teknologi forstået som elevernes forholden sig til teknologier omkring dem
  • at gennemføre en undersøgelse blandt lærere af deres oplevede udbytte af indsatsen ift. at have opnået kompetencer inden for kodning, forståelse for teknologi samt kreativitet
  • at undersøge indsatsens forankring i skolerne
  • at lave en målopfyldelsesevaluering på forventede outputs3 og outcomes (jf. s. 11 i projektansøgningen)

 

Evalueringen består af årlige undersøgelser, som afrapporteres hver sommer. Nærværende rapport er afrapportering af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse, som blev foretaget blandt elever og lærere på 4., 5. og 6. årgang i maj 2021 sammenholdt med resultater fra tidligere undersøgelser i evalueringen.

Emneord