Skole/virksomhedsarbejde for en bæredygtig fremtid

Formålet med denne rapport er at give ideer til, hvordan enhver klasse uanset økonomiske muligheder kan gennemføre et spændende skole/virksomhedssamarbejde med en lokal virksomhed og med bæredygtig
udvikling som det centrale omdrejningspunkt. Et skole/virksomhedssamarbejde, der tager udgangspunkt i spørgsmål om natur, miljø og bæredygtighed, er en særlig spændende måde, at engagere de opvoksende generationer til at gøre en forskel for at fremme et mere bæredygtigt samfund.

Der er mange kvaliteter i et skole/virksomhedssamarbejde. Ethvert skoleforløb bør indeholde et eller flere forløb, hvor eleverne samarbejder med en lokal virksomhed. Men ofte bliver skole/virksomheds-samarbejde betragtet som besværligt at planlægge og omkostningskrævende både for skoler og virksomheder.

Ethvert skoleforløb bør indeholde et eller flere forløb, hvor eleverne arbejder sammen med en lokal virksomhed.

Men i ethvert lokalområde findes omkring skolerne både større og mindre virksomheder, der vil kunne vise, hvordan naturfagene og andre fag anvendes i virkeligheden og, hvordan bæredygtig udvikling også er et vigtigt omdrejningsmoment i mange virksomheders arbejde.

Samarbejdet kan gennemføres uden brug af mange af ressourcer. Virksomhederne vælges lokalt. Det giver gode muligheder for kontakt, og transportudgifterne er overkommelige. Mange virksomheder har svært ved at finde tid til skole/virksomhedssamarbejdet. Det kan imødekommes ved en god forberedelse og ved at afgrænse samarbejdet til det vigtigste.

Denne rapport vil give

  1. ideer til hvad bæredygtighed kan være i et skole/virksomhedssamarbejde
  2. to eksempler på, hvordan et lokalt skole/virksomhedssamarbejde kan etableres.

Emneord