Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Denne rapport markerer afslutningen på FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). Rapporten er gennemført for Undervisningsministeriet (UVM) og er skrevet med afsæt i et samarbejde mellem EMU Danmarks Læringsportal, Naturvidenskabernes Hus, Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed (NTS-centeret) og Friluftsrådet/Grønt Flag Grøn Skole (GFGS). Endvidere er rapporten
gennemført i dialog med undervisere og uddannelsesledere fra AMU-udbydere samt virksomhedsledere og efteruddannelsesudvalg inden for flere brancheområder.

Formålet med rapporten er:

 1. at afdække, hvad der findes af eksisterende viden om UBU i AMU-regi; dette vil ske med afsæt i
  publikationer, der direkte vedrører emnet
 2. at udarbejde cases med erfaringer fra undervisere, undervisningsledere, virksomheder og
  efteruddannelsesudvalg, der beskriver, hvordan der arbejdes med UBU på AMU-området.

 

Ovenstående skal danne baggrund for at kunne:

 • kortlægge tendensen til, hvilke fagområder der er længst fremme med anvendelsen af
  arbejdsmarkedsuddannelser med UBU-perspektiv; dette vil ske med afsæt i en systematisk
  gennemgang af samtlige arbejdsmarkedsuddannelser, hvorfra kurserne vil blive inddelt efter moder FKB’er og efteruddannelsesudvalg
 • komme med Friluftsrådets/GFGS’ anbefalinger for yderligere UBU i AMU-regi

Emneord

Skip to content