Naturfaglige projekter i Danmark

Projektdatabasen giver dig et samlet overblik over de vigtigste danske projekter for børn og unge inden for naturfag og naturvidenskab. 

Projektdatabasen medtager som udgangspunkt projekter fra efter 2016 med budget på mindst 500.000,-. (for projekter på fritidsområdet dog ned til 200.000,-). 

Majken Svendsen

Majken Svendsen

Specialkonsulent

Majken arbejder med rådgivning, evaluering og vidensindsamling. Hun udvikler evalueringsdesign og gennemfører evalueringer og analyser af interne og eksterne naturfagsindsatser for grundskoler og ungdomsuddannelser.
 • Kommune

 • Uddannelsesniveau

 • Emneord

 • Reset
Formålet med projektet er at få flere ud i naturen. Med de opgraderede faciliteter bliver mulighederne for oplevelser og undervisning meget bedre.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Udeskole
Modelmødre er et specifikt forsøg på at involvere flere piger i STEM ved at engagere moderen gennem autentiske, relevante og åben-endede progressioner.
 • Innovation og entreprenørskab
 • It og medier
 • Lige muligheder i STEM
Det nationale cybermesterskab skal øge opmærksomheden og interessen for cybersikkerhed blandt unge. 
 • It og medier
 • Talent
 • Teknologi
LabSTEM Nord-projektet er et nyt online lab for integreret STEM-undervisning, der tager udgangspunkt i problembaseret læring.
 • Engineering
 • Lige muligheder i STEM
 • Problemorienteret undervisning
 • Science-capital
 • Teknologi
En ekstern evaluering af Science i fritiden.
 • Science-fritidsaktiviteter
Evalueringsprojektet formål er at skitsere modeller for potentialer og udfordringer, til at skabe de bedste rammer for etableringen af makerspaces.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
Udvikling af undervisningsforløb til helhedsorienteret STEM-undervisning på erhvervsuddannelserne.
 • Brobygning
 • Faciliteter
 • Inklusion
 • Lige muligheder i STEM
Projektet inviterer grønne organisationer, naturvejledere, nationalparker og andre til at bruge projektets hjemmeside til formidling af ideer og materialer.
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Udeskole
Projekt NEXT:GrEeN har udviklet og afprøvet et særligt koncept for skole-virksomhedssamarbejde, der ved projektets afslutning frit kan downloades.
 • Brobygning
 • Skole-virksomhed
STEM-Vejen ønsker at øge antallet af elever fra grundskolen, der vælger en STEM-erhvervsuddannelse.
 • Brobygning
 • Lige muligheder i STEM
Projektet har til formål at fremme elevernes handlekompetencer, motivation og engagement til at løse hverdagens bæredygtighedsudfordringer.
 • FN's verdensmål
I Svendborg etableres et større centralt makerspace på kommunens udskolings-skole med erfaringer fra kommunens deltagelse i ”Engineering i Skolen”.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
Skip to content