Elever der opsamler og måler på data

STEM-området

STEM er den officielle forkortelse for samlingen af de fire akademiske discipliner science, technology, engineering og mathematics.

Der skal hele tiden findes løsninger på de mange udfordringer, der findes ude i verden. Det kræver gode kompetencer, hvis man skal kunne designe og udvikle løsninger, som kan afhjælpe problemer såsom fattigdom, klimaforandringer samt overflødig produktion og forbrug. 

Med STEM-begrebet sættes der fokus på at uddanne de bedste ingeniører, matematikere, softwareteknologer og mange andre naturvidenskabsfolk, som kan være med til forbedre den verden, vi lever i.

Science, Technology, Engineering & Matemathics anvendes bredt - både i politik, organisering og erhvervslivet. Men i dette tema har vi især medtaget rapporter, projekter og animationer, der forholder sig til STEM i undervisningen i de naturfaglige og naturvidenskabelige fagområder.  

astra girl
Læs NEUCs delevaluering af projektet ultra:bit. Ultra:bit har til formål at inspirere børn til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning, så de går fra at være storforbrugere af teknologi til også at være skabere med teknologi.

Vidensressourcer

Denne rapport er en delevaluering af læringsprojektet ultra:bit, som har til formål at styrke børns forståelse og kritiske stillingstagen til teknologi.

Vidensressourcer

‘Engineering i skolen’ er et unikt koncept, som NEUC i 2019 har evalueret med henblik på projektets resultater og efterfølgende erfaringer.

Vidensressourcer

Inspirationskatalog for EUD, som præsenterer fire virkemidler, der kan tages i brug for at styrke STEM på erhvervsuddannelserne.

Vidensressourcer

1 / 3123

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content