Elev der undersøger en hjerne med lup

STEM-området

STEM er den officielle forkortelse for samlingen af de fire akademiske discipliner science, technology, engineering og mathematics.

Der skal hele tiden findes løsninger på de mange udfordringer, der findes ude i verden. Det kræver gode kompetencer, hvis man skal kunne designe og udvikle løsninger, som kan afhjælpe problemer såsom fattigdom, klimaforandringer samt overflødig produktion og forbrug. 

Med STEM-begrebet sættes der fokus på at uddanne de bedste ingeniører, matematikere, softwareteknologer og mange andre naturvidenskabsfolk, som kan være med til forbedre den verden, vi lever i.

Science, Technology, Engineering & Matemathics anvendes bredt - både i politik, organisering og erhvervslivet. Men i dette tema har vi især medtaget rapporter, projekter og animationer, der forholder sig til STEM i undervisningen i de naturfaglige og naturvidenskabelige fagområder.  

astra girl
Læs NEUCs delevaluering af projektet ultra:bit. Ultra:bit har til formål at inspirere børn til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning, så de går fra at være storforbrugere af teknologi til også at være skabere med teknologi.

Vidensressourcer

‘Engineering i skolen’ er et unikt koncept, som NEUC i 2019 har evalueret med henblik på projektets resultater og efterfølgende erfaringer.

Vidensressourcer

I 2018 blev der afholdt et nationalt naturfagskoordinatormøde, hvor fokus var på begrebsudvikling og forståelse af STEM-begrebet - både i forhold til kommunal praksis samt med politisk, organisatorisk og didaktisk fokus.

Vidensressourcer

Teknologisk Institut har udarbejdet rapporten ‘Kortlægning af tiltag rettet mod at styrke STEM-kompetencer i Region Nordjylland’ for Region Nordjylland. 

Vidensressourcer

Arbejdet med STEM er vigtigt på mange niveauer, og både i grundskolen, på EUD, gymnasiale uddannelser og læreruddannelsen er det givende. Netop det understreges i den animation, som Astra har udarbejdet, og som kan ses her.

Vidensressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.