Science-kapital

Science-kapital dækker over, hvilke science-relaterede ressourcer børn og unge har med sig i ‘rygsækken’. I DK er science-kapital et nyere begreb.