Elever til Naturvidenskabsfestival

Science-kapital

Begrebet science-kapital

Science-kapital dækker over, hvilke science-relaterede ressourcer børn og unge har med sig i ‘rygsækken’. Det handler om de naturvidenskabelige kompetencer, de opbygger igennem deres liv.

I en dansk kontekst er science-kapital et nyt begreb, der er under udvikling. Det har blandt andet rod i, hvilke dispositioner børn og unge har i deres opvækst - både i og uden for skolen.

Science-kapital omfatter, hvad eleven ved om science, synes om science, hvilken viden elevens omgangskreds har om science samt den daglige eksponering, eleven har med science. 

Et godt sted at starte, hvis du vil have en overordnet introduktion til science-kapital, er denne podcast: en introduktion til science-kapital.

 

Projekt om science-kapital

astra girl
Der kan godt være lidt for mange ‘hurra-ord’, man skal forholde sig til som lærer, men science-kapital skal ikke ende med at blive et af dem. I sit blogindlæg beskriver Christina Frausing Binau lige præcis hvorfor, science-kapital ikke bør betragtes som et af disse ord.

Vidensressourcer

Begrebet science-kapital kan være med til at skabe forståelse for, hvorfor børn og unge, der deltager i den samme undervisning, har så varieret et engagement i naturfagsundervisningen. Hør mere om netop det i Astras podcast ‘En introduktion til science-kapital’. 

Vidensressourcer

SCOPE-projektet er et nyt, stort projekt, som over en tiårig periode skal forsøge at indkredse børn og unges science-kapital. Projektet skal blandt andet være med til at fastslå, hvordan naturfaglig dannelse opstår og udvikler sig hos børn og unge.

Vidensressourcer