Elever til Naturvidenskabsfestival

Science-kapital

Begrebet science-kapital

Science-kapital dækker over, hvilke science-relaterede ressourcer børn og unge har med sig i ‘rygsækken’. Det handler om de naturvidenskabelige kompetencer, de opbygger igennem deres liv.

I en dansk kontekst er science-kapital et nyt begreb, der er under udvikling. Det har blandt andet rod i, hvilke dispositioner børn og unge har i deres opvækst - både i og uden for skolen.

Science-kapital omfatter, hvad eleven ved om science, synes om science, hvilken viden elevens omgangskreds har om science samt den daglige eksponering, eleven har med science. 

Et godt sted at starte, hvis du vil have en overordnet introduktion til science-kapital, er denne podcast: en introduktion til science-kapital.

 

Projekt om science-kapital

astra girl
Der kan godt være lidt for mange ‘hurra-ord’, man skal forholde sig til som lærer, men science-kapital skal ikke ende med at blive et af dem. I sit blogindlæg beskriver Christina Frausing Binau lige præcis hvorfor, science-kapital ikke bør betragtes som et af disse ord.

Vidensressourcer

Særligt børn og unge fra ressourcesvage hjem, piger, samt børn og unge af anden etnisk herkomst har en opfattelse af, at naturvidenskab ikke er noget for dem. Det skal vi gøre noget ved.

Vidensressourcer

Forskningsprojektet SCOPE kortlægger netop nu børn og unges science-kapital. Science-kapital handler om, hvad børn og unge har med sig i rygsækken fra mange forskellige arenaer.

Vidensressourcer

1 / 212