Undervisningsmaterialer

Find undervisningsmaterialer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene, der dækker over kernefagligheder og emner bl.a. fra Fælles Mål.

 • Materialetype

 • Fag

 • Klassetrin

 • Emneord

 • Reset
Henvisning
Fire forslag til aktiviteter om energiformer og -bevarelse, som er egnede til at skabe faglig diskussion mellem eleverne om vigtige begreber og pointer vedrørende Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 9: Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra én form til en anden.
 • Energi
Henvisning
Fokus i dette materiale er balancen mellem Jordens ressourcelagre og vores ressourceforbrug. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 3 inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser.
Henvisning
Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på bier og deres levesteder. Forløbet viser, hvordan du på mellemtrinnet kan arbejde undersøgelses- og problembaseret med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.
 • Natur og miljø
 • Naturgrundlag og levevilkår
Henvisning
Bæredygtighed i alle forhold der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1 inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser.
Henvisning
Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Civilingeniør og lektor Steffen Petersens forskning i energieffektivt bygningsdesign er omdrejningspunktet.
 • Demografi og erhverv
 • Natur og miljø
Henvisning
Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 5: Alt liv har udviklet sig gennem evolution. Aktiviteterne har evolutionsbiologi, tilpasning, nedarvningsmønstre, biologisk variation og naturlig selektion samt artsdannelse som omdrejningspunkter.
 • Evolutionsbiologi
Aktiviteter
Brug et æble som model til at illustrere, hvor meget af Jordens areal, der bruges til at dyrke afgrøder på.
 • Demografi og erhverv
 • Naturen lokalt og globalt
 • Naturgrundlag og levevilkår
Grubletegning
Lad eleverne udfordre deres hverdagsforestillinger om hvordan elektricitet fungerer ved at arbejde med grubletegningen 'Tykke ledninger'.
 • Partikler, bølger og stråling
Forløb
Eleverne arbejder i natur/teknologi med at undersøge materialernes egenskaber og konstruere og tester en solovn, der kan lune en kanelgiffel.
 • Energiomsætning
 • Stof og energi
 • Teknologi og ressourcer
 • Vand luft og vejr
Forløb
Mejeriprodukter er et eksempel på bioteknologi, som findes i elevernes hverdag. Undervisningsforløbet har en undersøgende tilgang til mejeriprodukter, hvor eleverne fremstiller surmælksprodukter ved at eksperimentere med mikroorganismers vækst og vækstbetingelser.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
Undervisningsforløbet bidrager til at udvikle elevernes viden og færdigheder inden for undersøgelser af fødevarer - herunder mælk og mælkeprodukter.
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Organismer
Forløb
NaturFAGSmælk er et IBSE inspireret undervisningsforløb målrettet naturfag på C-niveau for social- og sundhedsassistenter.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Aktiviteter
To muskelsystemer samarbejder om urinvejssystemet: Musklerne ved blæren og ved urinrøret. De kan komme på overarbejde, hvis man holder sig.
 • Krop og sundhed
 • Mennesket
Henvisning
Hvidt lys indeholder alle regnbuens farver. Farver ser forskellige ud, fordi de reflekterer og absorberer det hvide lys med forskellige bølgelængder. Man kan danne nye farver ved at blande forskellige farver. Nu skal du blande farver og bruge sæbe til at skille farverne ad igen.
Forløb
Byg en kuglebane - udfordring: eleverne skal finde en løsning på at bestemme en kugles rejsetid fra A til B ved at påvirke fart og hældning.
Forløb
Mælkemysteriet: hvordan er mælken kommet hen til dit køleskab? Forløbet lægger op til at eleverne arbejder undersøgende i et narrativt setup med at kortlægge mælkens vej fra koen til dem selv.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Energiomsætning
 • Natur og miljø
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
I dette forløb skal elever arbejde med et fagligt fokus som tager udgangspunkt i en undersøgelse af fugles fødevalg og fødesøgningsadfærd.
 • Teknologi og ressourcer
Skip to content