Undervisningsmaterialer

Find undervisningsmaterialer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene, der dækker over kernefagligheder og emner bl.a. fra Fælles Mål.

 • Materialetype

 • Fag

 • Klassetrin

 • Emneord

 • Reset
Forløb
‘Elektrisk leder’ er et forløb, hvor eleverne udvikler et apparat til at undersøge, hvilke materialer, der er elektrisk ledende med brug af micro:bit.
Aktiviteter
For at undersøge, om noget er en elektrisk leder, skal I lave et apparat ved hjælp af en micro:bit.
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Udfordringen er, at I skal bygge et apparat, der kan vise, om et materiale kan lede strøm eller ej.
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Henvisning
Lær dine elever om energi, klima og fjernvarme via det gratis materiale på Fjernvarmeskolen.dk for 4. – 9. klasse. Hvad er fjernvarme? Hvordan bliver varmen produceret? Sådan kommer varmen frem. Andre varmekilder. Hvad er energi? Fremtidens energiforsyning.
 • Natur og miljø
 • Produktion og teknologi
 • Stof og energi
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Eleverne får kendskab til atomer, og hvordan man kan bruge modeller til at forklare noget af det, man ikke kan se.
 • Partikler, bølger og stråling
Henvisning
Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Professor Katherine Richardsons forskning på Københavns Universitet i biologisk oceanografi er omdrejningspunktet.
Henvisning
Gennem arbejde med caseforsøg, laboratorieforsøg og mundtlig fremlæggelse arbejder eleverne med forståelsen af vand som ressource og ressourcens sårbarhed overfor menneskelig påvirkning samt grundvand som en del af udfordringen med klimaforandringer i Danmark.
Henvisning
Den 7. erkendelse i Naturvidenskabens ABC er, at alt i universet er opbygget af små partikler. Partikler kan betyde mange ting lige fra quarker til molekyler. De to typer aktiviteter i dette inspirationsforløb handler om atomer og atomkerner. Find inspiration til undervisningen i Grundstoffernes Periodesystem og i Hydrogenfusion i Stjerner.
Henvisning
Få indblik i madens livscyklus: det fællesfaglige forløb har fokus på madens klimaaftryk, madspild og ressourcer i madaffald.
 • Anvendelse af naturgrundlaget
 • Jorden og universet
 • Jordkloden og dens klima
 • Økosystemer
 • Partikler, bølger og stråling
 • Stof og energi
 • Stoffer og stofkredsløb
Henvisning
Eleverne arbejder med en case, om at starte liv på en ny planet med bakterier. Forløbet viser, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 2, 4, 8 og 10.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Jorden og universet
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Partikler, bølger og stråling
Henvisning
Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om truede torskebestande i Østersøen. Et farvand nær skolen undersøges, og data herfra sammenlignes med forskeres data. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 3 og 4.
 • Anvendelse af naturgrundlaget
 • Jordkloden og dens klima
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Økosystemer
 • Stoffer og stofkredsløb
Henvisning
Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om manglen på grus og sand. En grusgrav nær skolen undersøges, og der udarbejdes en model for grusgravning. Der arbejdes med erstatningsmaterialer. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 2, 3 og 4.
 • Anvendelse af naturgrundlaget
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Økosystemer
 • Produktion og teknologi
Henvisning
Tre forskellige aktiviteter: fra densitet og opdrift i 1.g, over Atwoods faldmaskine i 2.g og til de fire fundamentale kræfter i 3.g, som er med til at belyse Naturvidenskabens ABCs Erkendelse 8: ‘Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet’.
Henvisning
Eleverne skal med forskellige undersøgelsesteknikker finde frem til om to ‘guldprøver’ er lavet af guld. Forløbet viser, hvordan der på 3. og 4. klassetrin kan arbejdes undersøgelses- og problembaseret med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 7: ‘Alt i universet er opbygget af små partikler’.
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Skip to content