Find undervisningsmaterialer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene, der dækker over kernefagligheder og emner bl.a. fra Fælles Mål.

 • Materialetype

 • Fag

 • Klassetrin

 • Emneord

 • Reset
Henvisning
Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Civilingeniør og lektor Steffen Petersens forskning i energieffektivt bygningsdesign er omdrejningspunktet.
 • Demografi og erhverv
 • Natur og miljø
Henvisning
Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 5: Alt liv har udviklet sig gennem evolution. Aktiviteterne har evolutionsbiologi, tilpasning, nedarvningsmønstre, biologisk variation og naturlig selektion samt artsdannelse som omdrejningspunkter.
 • Evolutionsbiologi
Aktiviteter
Brug et æble som model til at illustrere, hvor meget af Jordens areal, der bruges til at dyrke afgrøder på.
 • Demografi og erhverv
 • Naturen lokalt og globalt
 • Naturgrundlag og levevilkår
Grubletegning
Lad eleverne udfordre deres hverdagsforestillinger om hvordan elektricitet fungerer ved at arbejde med grubletegningen 'Tykke ledninger'.
 • Partikler, bølger og stråling
Forløb
Eleverne arbejder i natur/teknologi med konstruktion af solovne. Med udgangspunkt i udfordringen undersøger de materialernes egenskaber og konstruerer og tester en solovn, der kan lune en kanelgiffel.
 • Energiomsætning
 • Stof og energi
 • Teknologi og ressourcer
 • Vand luft og vejr
Forløb
Mejeriprodukter er et eksempel på bioteknologi, som findes i elevernes hverdag. Undervisningsforløbet har en undersøgende tilgang til mejeriprodukter, hvor eleverne fremstiller surmælksprodukter ved at eksperimentere med mikroorganismers vækst og vækstbetingelser.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
Forløbet henvender sig til undervisningen i natur/ teknologi i indskolingen. Undervisningsforløbet skal bidrage til at udvikle elevernes viden og færdigheder omkring undersøgelser af fødevarer herunder mælk og mælkeprodukter.
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Organismer
Forløb
NaturFAGSmælk er et IBSE inspireret undervisningsforløb målrettet naturfag på C-niveau for social- og sundhedsassistenter.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Aktiviteter
To muskelsystemer arbejder sammen omkring urinvejssystemet: Musklerne omkring blæren og musklerne omkring urinrøret. Disse muskler kan komme på overarbejde, hvis man ofte går og holder sig.
 • Krop og sundhed
 • Mennesket
Henvisning
Hvidt lys indeholder alle regnbuens farver. Farver ser forskellige ud, fordi de reflekterer og absorberer det hvide lys med forskellige bølgelængder. Man kan danne nye farver ved at blande forskellige farver. Nu skal du blande farver og bruge sæbe til at skille farverne ad igen.
Forløb
Byg din egen kuglebane, er en kort og overskuelig introduktion til alle faser i Engineering i skolen. Eleverne oplever de forskellige faser og deres betydning i løbet af 90 minutter på en sjov og lærerig måde.Eleverne gennemfører en Byg en kuglebane - udfordring, hvor de finder frem til en løsning, der gør dem i stand til at bestemme en kugles rejsetid fra A til B ved at påvirke fart og hældning.
Forløb
Mælkemysteriet: hvordan er mælken kommet hen til dit køleskab? Forløbet lægger op til at eleverne arbejder undersøgende i et narrativt setup med at kortlægge mælkens vej fra koen til dem selv.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Energiomsætning
 • Natur og miljø
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
I dette forløb skal elever arbejde med et fagligt fokus som tager udgangspunkt i en undersøgelse af fugles fødevalg og fødesøgningsadfærd.
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
Forløbet tager udgangspunkt i aktiviteter, hvor eleverne undersøger deres måde at vaske hænder på, de arbejder med undersøgelser af bakterier, og de perspektiverer til andre landes toiletforhold og hygiejne.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Aktiviteter
Undersøg om der er colibakterier i bade- eller drikkevand.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Vand luft og vejr
Aktiviteter
Yoghurt laves ved at tilsætte nogle særlige bakterier - mælkesyrebakterier - til mælk. Det er nogle af de gode bakterier, vi gerne vil have i vores mad og i vores krop. I denne aktivitet får eleverne lov til at lave deres egen yoghurt.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
Aktiviteter
De aktive mælkesyrebakterier ved fremstilling af sauerkraut forekommer naturligt som Lactobacillus plantarum og Lactobacillus mesenteroides. De findes overalt, og vi har på dem på huden. Det udnytter vi her, når vi skal lave vores egen sauerkraut.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi