Undervisningsmaterialer

Find undervisningsmaterialer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene, der dækker over kernefagligheder og emner bl.a. fra Fælles Mål.

 • Materialetype

 • Fag

 • Klassetrin

 • Emneord

 • Reset
Aktiviteter
Tilføj sanser til dit dyr med til Hummingbird Bit. Så kan dit dyr få anderledes sanser, end dem der er indbygget i Micro:bit.
 • Natur og miljø
 • Produktion og teknologi
Aktiviteter
Når dyr løber rundt i naturen, har de forskellige måder at finde en dyremakker eller mage på. I dette program leger vi, at to micro:bits er dyr. De to dyr kan finde hinanden ved hjælp af den indbyggede radio.
 • Natur og miljø
 • Produktion og teknologi
Aktiviteter
I dette program kan I vælge tid i minutter og sekunder. Programmet tæller ned, til tiden er gået, og legen stopper. Desuden kan tiden vises og nulstilles undervejs.
 • Produktion og teknologi
Aktiviteter
Dyr bevæger sig på et utal af måder, når de er på flugt, jager eller blot bevæger sig rundt i landskabet. Mange elementer i dyrenes omgivelser spiller ind, når de skal bevæge sig omkring, fx vind, vegetation, sand, sne m.m. Vi mennesker bevæger os også forskelligt, alt efter hvordan vejret er, og om vi løber, går, klatrer i træer eller hopper over en bæk
 • Natur og miljø
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Mange dyr kan kommunikere med hinanden ved at sige lyde. Med Hummingbird er der allerede en simpel højttaler indbygget, så den kan spille simple lyde.
 • Natur og miljø
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Sådan koder du dit superdyr ved hjælp af de servoer (motorer), som følger med til Hummingbird.
 • Natur og miljø
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Hvis du vil give dit dyr et udtryk, kan du bruge de lysende pærer (LED) til Hummingbird Bit. LED er rigtig gode til at lave øjne, fjer og pels til dit dyr.
 • Natur og miljø
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Forestil dig, at naturen har forandret sig. Det er måske blevet varmere, koldere eller mere fugtigt. Dette skal dyr tilpasse sig - også dit superdyr.
 • Natur og miljø
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Eleverne præsenterer deres faunapassage og observerer, hvor mange bænkebidere der går ind i den. De følgende dage følges opstillingen, og det undersøges, om nogle bænkebiderne har passeret faunapassagen.
 • Natur og miljø
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Eleverne forbedrer deres faunapassage ud fra den viden, de har indsamlet, og de observationer, de har gjort sig om bænkebidere.
 • Natur og miljø
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Denne aktivitet går ud på at bygge en kliktæller med micro:bit, der siden skal benyttes til at tælle bænkebidere.
 • Teknologi og ressourcer
 • Natur og miljø
Aktiviteter
Eleverne læser om bænkebidere, finder bænkebidere uden for og udfører et forsøg med bænkebidere.
 • Natur og miljø
 • Naturgrundlag og levevilkår
Aktiviteter
Eleverne bygger i grupper en model af en faunapassage med de redskaber, de får stillet til rådighed.
 • Natur og miljø
Aktiviteter
Der findes rigtig mange arter af planter, og det er derfor nødvendigt at kunne opdele planterne i grupper, alt efter deres egenskaber. Vi klassificerer planterne. I aktiviteten arbejder eleverne med at klassificere en plante de selv har indsamlet.
 • Evolution
Aktiviteter
Jordens levende organismer sættes i systemer, der er udarbejdet af forskere. I denne aktivitet skal I selv udarbejde et system, der kan organisere jeres sko.
 • Evolution
 • Natur og miljø
Aktiviteter
Jordens levende organismer sættes i systemer, der er udarbejdet af forskere. I denne aktivitet får eleverne kendskab til, hvad riger er.
 • Evolution
 • Natur og miljø
Aktiviteter
Giv eleverne kendskab til Carl von Linné, hvordan hans system fungerer, og hvordan mælkesyrebakterier klassificeres.
 • Evolution
 • Natur og miljø
Aktiviteter
Søvn er vigtigt for mange faktorer. Søvn er vigtig for, hvad du kan præstere, fx i sport. Søvn øger både koncentrationsevnen og præsentationsevnen. Roger Federer, en af verdens største tennisspillere, sover fx 11-12 timer i døgnet.
 • Mennesket
 • Teknologi og ressourcer
Skip to content