Undervisningsmaterialer

Find undervisningsmaterialer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene, der dækker over kernefagligheder og emner bl.a. fra Fælles Mål.

 • Materialetype

 • Fag

 • Klassetrin

 • Emneord

 • Reset
Henvisning
Lær om strøm, energieffektivitet og energimærkninger. Forstå, hvordan forskellige energidrevne produkter påvirker klima og energiforbrug.​
 • Jordkloden og dens klima
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Henvisning
Eleverne giver deres bud på en bæredygtig måde kan få varmt vand på en shelterplads. De skal bl.a. at bygge prototyper ud fra egne ideer og udarbejde information til shelterpladsens brugere.
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Teknologi og ressourcer
Henvisning
Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på at observere og sætte ord på variationen af dyr og planter. Forløbet viser, hvordan du i indskolingen arbejder med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.
 • Natur og miljø
 • Naturgrundlag og levevilkår
Henvisning
I dette engineering-forløb skal eleverne designe et sovemodul til fremtidens rumstation, og de skal fokusere på, hvordan man sikrer, at astronauten får den bedst mulige nattesøvn.
 • Jorden og solsystemet
 • Jorden og universet
 • Krop og sundhed
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Henvisning
I dette forløb konstruerer eleverne et automatisk vandingssystem, som kan bruges til et drivhus i rummet. Engineering-metoden bruges til at lade eleverne selv udtænke og bygge en prototype på deres løsning.
 • Jorden og solsystemet
 • Jorden og universet
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Henvisning
Engineering-forløb, hvor eleverne skal give deres bud på hvordan man kan løse seks forskellige udfordringer knyttet til livet i rummet.
 • Jorden og universet
 • Krop og sundhed
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Henvisning
Alle grundstoffer har deres egne spektrallinjer, og nogle grundstoffer kan frembringe en flammefarve. Denne flammefarve er en model af de spektrallinjer, som et grundstof udsender fx ude i rummet.
 • Stof og energi
Henvisning
Eleverne undersøger, hvordan vand er et vigtigt element i landskabsdannelser, og hvordan viden om landskabsdannelse kan bruges til at identificere steder, hvor vand er eller har været knyttet til landskabet.
 • Jordkloden og dens klima
 • Jordklodens forandringer
 • Naturen lokalt og globalt
Henvisning

CO2

Eksperimenter først med at holde vejret og måle indholdet af CO₂ i udåndingsluften. Design herefter jeres egen undersøgelse med udgangspunkt i en faktor, I tror påvirker CO₂-indholdet.
 • Krop og sundhed
Henvisning
I dette forsøg skal I undersøge tre overfladeprøver fra en anden planet og se, om I kan afgøre, om der er tegn på liv på planeten.
 • Jorden og solsystemet
 • Jorden og universet
 • Naturgrundlag og levevilkår
Henvisning
Teorien om planet 9 siger, at der findes en 9. planet i vores solsystem. Få en forklaring på teorien og lav en model, som I kan benytte, når I selv skal forklare teorien.
Forløb
Eleverne konstruerer deres egen model, der forklarer, hvorfor der er liv på Jorden. De laver egne undersøgelser og udvikler forståelse for, hvad der skal til, for at liv kan eksistere.
 • Grundskole
 • Jorden og solsystemet
 • Jorden og universet
Henvisning
Bjørnedyr er en lille sejlivet organisme, der bl.a. lever i mos. Få tips til, hvordan du helt sikkert kan finde et bjørnedyr og observere det i et mikroskop.
 • Grundskole
 • Gymnasium
 • Natur og miljø
 • Naturen lokalt og globalt
 • Organismer
 • Økologi
Henvisning
Feber hjælper kroppens immunforsvarsceller til at fungere bedre. Det medfører dårligere levevilkår for mikroorganismer. I skal her undersøge sammenhængen mellem temperatur og mikroorganismers trivsel.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Grundskole
 • Organismer
Henvisning
Eleverne undersøger hvordan bakterier lever under forskellige forhold, ved at dyrke dem og udsætte dem for forskellige påvirkninger.
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Organismer
Forløb
Eleverne konstruerer og reviderer deres egen model ud fra undersøgelser sideløbende med, at de udvikler forståelse for, hvordan vores solsystem er opbygget.
 • Jorden og solsystemet
 • Jorden og universet
Henvisning
Se her, hvordan du kan lave din egen uro med planeterne i vores solsystem. Undersøg planeternes rækkefølge og deres forskellige udseende og karakteristika.
 • Grundskole
 • Jorden og solsystemet
 • Jorden og universet
Skip to content