Undervisningsmaterialer

Find undervisningsmaterialer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene, der dækker over kernefagligheder og emner bl.a. fra Fælles Mål.

 • Materialetype

 • Fag

 • Klassetrin

 • Emneord

 • Reset
Henvisning
Lær dine elever om energi, klima og fjernvarme via det gratis materiale på Fjernvarmeskolen.dk for 4. – 9. klasse. Hvad er fjernvarme? Hvordan bliver varmen produceret? Sådan kommer varmen frem. Andre varmekilder. Hvad er energi? Fremtidens energiforsyning.
 • Natur og miljø
 • Produktion og teknologi
 • Stof og energi
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
Eleverne arbejder med modelbaseret undersøgelse. De udvikler deres egen model, sideløbende med, at de udvikler forståelse for nedbrydningsprocesser og stofkredsløb.
 • Økosystemer
 • Organismer
 • Stoffer og stofkredsløb
Aktiviteter
Eleverne får kendskab til atomer, og hvordan man kan bruge modeller til at forklare noget af det, man ikke kan se.
 • Partikler, bølger og stråling
Henvisning
Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Professor Katherine Richardsons forskning på Københavns Universitet i biologisk oceanografi er omdrejningspunktet.
Henvisning
Gennem arbejde med caseforsøg, laboratorieforsøg og mundtlig fremlæggelse arbejder eleverne med forståelsen af vand som ressource og ressourcens sårbarhed overfor menneskelig påvirkning samt grundvand som en del af udfordringen med klimaforandringer i Danmark.
Henvisning
Den 7. erkendelse i Naturvidenskabens ABC er, at alt i universet er opbygget af små partikler. Partikler kan betyde mange ting lige fra quarker til molekyler. De to typer aktiviteter i dette inspirationsforløb handler om atomer og atomkerner. Find inspiration til undervisningen i Grundstoffernes Periodesystem og i Hydrogenfusion i Stjerner.
Henvisning
Få indblik i madens livscyklus: det fællesfaglige forløb har fokus på madens klimaaftryk, madspild og ressourcer i madaffald.
 • Anvendelse af naturgrundlaget
 • Partikler, bølger og stråling
 • Jorden og universet
 • Jordkloden og dens klima
 • Økosystemer
 • Stof og energi
 • Stoffer og stofkredsløb
Henvisning
Eleverne arbejder ud fra en case om, at starte liv på en ny planet med bakterier. Bakterier er en livsform, der har haft stor indflydelse på Jordens udformning og livet på planeten Jorden, som vi kender den i dag. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 2, 4, 8 og 10.
 • Partikler, bølger og stråling
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Jorden og universet
 • Naturgrundlag og levevilkår
Henvisning
Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om truede torskebestande i Østersøen. Et farvand nær skolen undersøges, og data herfra sammenlignes med forskeres data. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 3 og 4.
 • Anvendelse af naturgrundlaget
 • Jordkloden og dens klima
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Økosystemer
 • Stoffer og stofkredsløb
Henvisning
Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om manglen på grus og sand. En grusgrav nær skolen undersøges, og der udarbejdes en model for grusgravning. Der arbejdes med erstatningsmaterialer. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 2, 3 og 4.
 • Anvendelse af naturgrundlaget
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Økosystemer
 • Produktion og teknologi
Henvisning
Tre forskellige aktiviteter: fra densitet og opdrift i 1.g, over Atwoods faldmaskine i 2.g og til de fire fundamentale kræfter i 3.g, som er med til at belyse Naturvidenskabens ABCs Erkendelse 8: ‘Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet’.
Henvisning
Eleverne skal med forskellige undersøgelsesteknikker finde frem til om to ‘guldprøver’ er lavet af guld. Forløbet viser, hvordan der på 3. og 4. klassetrin kan arbejdes undersøgelses- og problembaseret med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 7: ‘Alt i universet er opbygget af små partikler’.
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Henvisning
Fire forslag til aktiviteter om energiformer og -bevarelse, som er egnede til at skabe faglig diskussion mellem eleverne om vigtige begreber og pointer vedrørende Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 9: Energien i universet er bevaret, men kan ændres fra én form til en anden.
 • Energi
Henvisning
Eleverne undersøger naturens mangfoldighed med fokus på bier og deres levesteder. Forløbet viser, hvordan du på mellemtrinnet kan arbejde undersøgelses- og problembaseret med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 4: ‘Naturen er rig på biodiversitet’.
 • Natur og miljø
 • Naturgrundlag og levevilkår
Henvisning
Hovedbegrebet i dette materiale er bæredygtighed, i alle forhold der vedrører elevernes hverdag og faglige uddannelse. Materialet indeholder forslag til opbygning af et forløb til Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1 inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser.