Undervisningsmaterialer

Find undervisningsmaterialer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene, der dækker over kernefagligheder og emner bl.a. fra Fælles Mål.

 • Materialetype

 • Fag

 • Klassetrin

 • Emneord

 • Reset
Henvisning
Undervisningsmaterialet Plastikhelteskolen arbejder gennem film og øvelser med plastikforurening og engangskulturen og fokuserer på problemer, som vi kan og skal løse i fællesskab.
 • Grundskole
 • Natur og miljø
Forløb
Eleverne arbejder med modelbaseret undersøgelse. De udvikler en model, sideløbende med at de udvikler forståelse for nedbrydningsprocesser og stofkredsløb.
 • Økosystemer
 • Organismer
 • Stoffer og stofkredsløb
Henvisning
Eleverne får i forløbet en dybere forståelse for den økologiske krise, hvordan forskere studerer biodiversitet og arbejder på skabe gode vilkår for en mere mangfoldig natur. Eleverne skal selv udforske naturen omkring dem.
 • Jordklodens forandringer
 • Naturen lokalt og globalt
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Økosystemer
Aktiviteter
Engineering-udfordring: I skal bygge en model af en faunapassage, hvor I hjælper bænkebidere til at gå fra et levested til et andet levested.
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Økosystemer
Forløb
I forløbet ‘Halvleder’ bruger eleverne micro:bit til at undersøge egenskaber af såkaldte halvledere. Brug halvledere, der er indbygget i micro:bit.
 • Partikler, bølger og stråling
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Forløb
‘Elektrisk leder’ er et forløb, hvor eleverne udvikler et apparat til at undersøge, hvilke materialer, der er elektrisk ledende med brug af micro:bit.
Aktiviteter
For at undersøge, om noget er en elektrisk leder, skal I lave et apparat ved hjælp af en micro:bit.
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Udfordringen er, at I skal bygge et apparat, der kan vise, om et materiale kan lede strøm eller ej.
 • Produktion og teknologi
 • Teknologi og ressourcer
Henvisning
Lær dine elever om energi, klima og fjernvarme via det gratis materiale på Fjernvarmeskolen.dk for 4. – 9. klasse. Hvad er fjernvarme? Hvordan bliver varmen produceret? Sådan kommer varmen frem. Andre varmekilder. Hvad er energi? Fremtidens energiforsyning.
 • Natur og miljø
 • Produktion og teknologi
 • Stof og energi
 • Teknologi og ressourcer
Aktiviteter
Eleverne får kendskab til atomer, og hvordan man kan bruge modeller til at forklare noget af det, man ikke kan se.
 • Partikler, bølger og stråling
Henvisning
Dette er en temapakke med inspirationsmaterialer til dig, som underviser i naturfag. Professor Katherine Richardsons forskning på Københavns Universitet i biologisk oceanografi er omdrejningspunktet.
Henvisning
Gennem arbejde med caseforsøg, laboratorieforsøg og mundtlig fremlæggelse arbejder eleverne med forståelsen af vand som ressource og ressourcens sårbarhed overfor menneskelig påvirkning samt grundvand som en del af udfordringen med klimaforandringer i Danmark.
Henvisning
Den 7. erkendelse i Naturvidenskabens ABC er, at alt i universet er opbygget af små partikler. Partikler kan betyde mange ting lige fra quarker til molekyler. De to typer aktiviteter i dette inspirationsforløb handler om atomer og atomkerner. Find inspiration til undervisningen i Grundstoffernes Periodesystem og i Hydrogenfusion i Stjerner.
Henvisning
Få indblik i madens livscyklus: det fællesfaglige forløb har fokus på madens klimaaftryk, madspild og ressourcer i madaffald.
 • Anvendelse af naturgrundlaget
 • Partikler, bølger og stråling
 • Jorden og universet
 • Jordkloden og dens klima
 • Økosystemer
 • Stof og energi
 • Stoffer og stofkredsløb
Henvisning
Eleverne arbejder ud fra en case om, at starte liv på en ny planet med bakterier. Bakterier er en livsform, der har haft stor indflydelse på Jordens udformning og livet på planeten Jorden, som vi kender den i dag. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 2, 4, 8 og 10.
 • Partikler, bølger og stråling
 • Celler, mikrobiologi og bioteknologi
 • Jorden og universet
 • Naturgrundlag og levevilkår
Henvisning
Eleverne arbejder ud fra en case, der drejer sig om truede torskebestande i Østersøen. Et farvand nær skolen undersøges, og data herfra sammenlignes med forskeres data. Forløbet er et eksempel på, hvordan der i udskolingen kan arbejdes fællesfagligt med Naturvidenskabens ABC’s erkendelse 1, 3 og 4.
 • Anvendelse af naturgrundlaget
 • Jordkloden og dens klima
 • Naturgrundlag og levevilkår
 • Økosystemer
 • Stoffer og stofkredsløb