Elever arbejder med bæredygtigt materiale

Uddannelse for bæredygtig udvikling

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) udvikler elevers kompetencer, så de kan bidrage en retfærdig og bæredygtig udvikling

Find inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge undervisningen, så eleverne udfordres og udvikler viden, færdigheder og kompetencer til at indgå i og udvikle fremtidens samfund.

I dette tema om undervisning i bæredygtig udvikling og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling finder du konkrete værktøjer, forløb og aktiviteter til undervisningen og til lærerteamet - og en række didaktiske indsigter, som er centrale i din planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen i bæredygtig udvikling. 

Undervisning i bæredygtig udvikling forholder sig altid til refleksioner over de tre dimensioner, den sociale, den økonomiske og den miljømæssige. Pointen er at eleverne øver sig i at tage hensyn til alle tre dimensioner for at kunne handle bæredygtigt. 

astra girl

Tre dimensioner af bæredygtighed

Figuren viser at løsninger som tager hensyn til miljø og sociale forhold bør vurderes ift. om det er acceptable løsninger. Løsninger som tager hensyn til sociale og økonomiske forhold skal vurderes i forhold til principper om retfærdighed - og løsninger som tager hensyn til miljø og økonomiske forhold vurderes ift. deres gennemførbarhed. Men for at en given løsning er bæredygtig, skal den vurderes ud fra alle tre dimensioner. 

Den danske Handlingsplan for FN's verdensmål understreger ligeledes, at det i forhold til nye tiltag, der støtter op om FN's verdensmål, er afgørende at vurdere summen af de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Også her er det således afgørende at eleverne trænes i at inkludere alle tre dimensioner i arbejdet med FN's verdensmål. 

astra girl
UBU-figur

Didaktiske ressourcer om
uddannelse for bæredygtig udvikling

Model, der illustrerer samspillet mellem færdigheder, kundskaber og holdninger bidrager til at udvikle elevernes handlekompetence.

Didaktiske ressourcer

Problemstillinger i bæredygtighedsspøgsmål er sjældent simple og ligetil. De beskrives sommetider som “Wicked problems” - sammensatte problemstillinger.

Didaktiske ressourcer

Eksterne aktører kan give bæredygtighedsproblemstillingerne “kød og blod” og være med til at udfolde de komplekse forhold, der gælder.

Didaktiske ressourcer

Her får du en model til brainstorm i hvordan skolens nærmiljø og lokale ressourcepersoner kan inddrages i undervisning for bæredygtig udvikling.

Didaktiske ressourcer

Skolens omgivelser kan være med til at bringe liv og kontekst til de problemstillinger om bæredygtighed, eleverne arbejder med.

Didaktiske ressourcer

Problemstillinger om og handlinger for bæredygtig udvikling kalder ofte på inddragelse af viden om både sociale, økonomiske og miljømæssige forhold - og lægger derfor op til tværfaglig undervisning. 

Didaktiske ressourcer

Undersøgelsesbaseret undervisning handler grundlæggende om, at eleverne designer og udfører undersøgelser, der leder dem frem mod svar på konkret stillede spørgsmål.

Didaktiske ressourcer

Læs denne artikel om hvordan du gennem undervisning i bæredygtig udvikling kan klæde eleverne på til at træffe kloge og informerede beslutninger i deres liv.

Didaktiske ressourcer

Håndbogen Nordisk arbeidsmodell for Undervisning for bærekraftig utvikling præsenterer et koncept til kompetenceløft af lærere inden for undervisning for bæredygtig udvikling - hvad skal man undervise i, og hvordan kan man gøre det.

Didaktiske ressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content