5E-modellen stilladserer det undersøgende arbejde

En måde at stilladsere det undersøgende arbejde på er ved at bruge 5E-modellen. Den er opdelt i fem faser: engagér (engage), undersøg (explore), forklar (explain), udvid og bearbejd (elaborate) samt evaluér (evaluate).

I undervisningen er de fem faser knyttet tæt sammen og bør gennemføres i den nævnte rækkefølge. Evaluering er placeret midt i modellen for at tydeliggøre, at evaluering foregår i alle faser af undervisningen. 5E-modellen kan understøtte din planlægning, gennemførelse og vurdering af dine elevers undersøgende arbejde og gøre arbejdet med det undersøgende arbejde mere målrettet

astra girl
5E-modellen er en model for planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning.

Didaktiske ressourcer

Brug 5E-modellen som en metode til at stilladsere det undersøgende arbejde gennem fem faser. Læs om modellen og hvordan du bruger den.

Didaktiske ressourcer

Oversigt over lærer- og elevroller i en undersøgelsesbaseret undervisning med 5E-modellen.

Didaktiske ressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content