Billede af naturvidenskabsfestivalen på Bornholm

Modelbaserede undersøgelser

Sådan arbejder du med MBU

Modellerings- og undersøgelseskompetence er to af de fire naturfaglige kompetencer, eleverne skal arbejde med i naturfagsundervisningen. Overlappet mellem de to kaldes Modelbaseret Undersøgelse (MBU). 

Når du tilrettelægger undervisningen ud fra denne tilgang, skal eleverne ikke blot anvende modeller men også udvikle deres egne på baggrund af undersøgelser.

Konstruer, revider, test og gentag

Videnskabelige modeller bruges til at forklare komplekse, naturvidenskabelige fænomener. Det kan være en kombination af billeder, tegninger, skriftlige forklaringer om sete eller usete mekanismer, der beskriver, hvordan og hvorfor det komplekse fænomen opstår.

Når du arbejder med modelbaserede undersøgelser i klasseværelset, kan du gøre det i en cyklus hvor eleverne konstruerer, reviderer og tester modeller i forhold til den virkelige verden.

Den model, eleverne konstruerer, er deres bud på en videnskabelig model, der dels kan forklare det konkret fænomen i den virkelige verden og dels forklarer de (abstrakte) videnskabelige ideer, vi bruger til at forklare fænomenet.

astra girl

Sådan kan du tilrettelægge et forløb

Et forløb med modelbaserede undersøgelser kan tilrettelægges på mange forskellige måder.

Herunder kan du se tre forslag:

Forslag 1:

Tag udgangspunkt i elevernes mentale modeller

Indsamling data 

Præsentation af ‘anerkendt’ model 

Kritisk analyse af de to modeller

Forslag 2:

Tag udgangspunkt i en simpel eller ufuldstændig model 

Aktiviteter, der engagerer dybt i modellen

Kritisk vurdering og forfinelse af den simple/ufuldstændige model

Forslag 3:

Tag udgangspunkt i en tidligere brugt model og analyser dens begrænsninger 

Udvikling af mere avanceret model

Brug af ny model i ny kontekst

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content