Billede af lederudvikling til naturfagsundervisning

Formativ evaluering

Kig eleverne over skulderen

Når du kigger eleverne over skulderen i gruppearbejdet har du en gruppe elever ad gangen i din nærhed og observerer dem, mens de fx arbejder praktisk undersøgende. Observationerne bruger du til sidenhen at give kollektiv feedback i forhold til de kriterier, du har opstillet.

Start med at se videoen herover. Derefter kan du hente alle de relevante arbejdsmaterialer.

Evalueringskarrusel

I evalueringskarrusellen præsenterer alle elever et fagligt indhold for et mindre publikum, mens du får lejlighed til observere nogle elever fra hver gruppe. Observationerne bruger du til sidenhen at give gruppevis eller kollektiv feedback i forhold til de kriterier, du har opstillet.

Start med at se videoen herover. Derefter kan du hente alle de relevante arbejdsmaterialer.

Formativ evaluering: fokus på elevens udviklingspotentiale

Formativ evaluering handler om at give feedback med fokus på elevens udviklingsmuligheder, og hvordan de kan blive endnu dygtigere. Her er fokus på læringsprocessen mere end på resultatet

Det står i modsætning til summativ evaluering, hvor du "tæller op" og laver en vurdering af elevens præstation bagudrettet og fx giver en karakter. 

Frem mod udgangen af året udgiver vi en række materialer, der guider dig til hvordan du gennemfører formativ evaluering. Indtil da kan du se nogle af vores eksisterende materialer om evaluering og evalueringstilgange.

 

EMU's test- og evalueringsbank

Se også Test- og evalueringsbanken på EMU.dk, hvor du kan finde redskaber og viden om evaluering og test generelt.

astra girl
Evaluering fylder mere og mere både på samfundsplan og på uddannelserne. Artiklen diskuterer evalueringsformer og stiller sig kritisk over for tests.

Didaktiske ressourcer

Samtaleark med spørgsmål til evaluering af et engineering-forløb.

Didaktiske ressourcer

Hent et skema, du som lærer kan bruge til at notere elevers naturfaglige kompetence. Bliv opmærksom på tegn og noter, når du observerer dem hos dine elever.

Didaktiske ressourcer

Registreringsark, du kan bruge til systematisk at evaluere dine elevers engineeringkompetencer ud fra fem delmål.

Didaktiske ressourcer

I denne vejledning kan du finde hjælp til arbejdet med at evaluere engineeringkompetence hos dine elever.

Didaktiske ressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende undervisning i naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content