Uddybende spørgsmål skal stilles

Undervejs i den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi stilles eleverne et antal uddybende spørgsmål. Disse spørgsmål har til formål at give eleverne mulighed for at vise deres naturfaglige kompetence. 

Prøvebekendtgørelsen slår fast, at der skal stilles uddybende spørgsmål til prøven. Formuleringen “et eller flere uddybende spørgsmål skal stilles” betyder, at det kan være de uddybende spørgsmål, der er udarbejdet på forhånd, men at det også kan være andre uddybende spørgsmål, som ender med at blive stillet. 

Det kan jo i praksis være sådan, at det ikke giver mening at stille netop de på forhånd udarbejdede uddybende spørgsmål til den enkelte gruppe/elev. Fx hvis eleverne allerede er kommet ind på det, de uddybende spørgsmål gik på. I så fald stilles der i stedet et eller flere andre uddybende spørgsmål.

astra girl

Hvad siger bekendtgørelsen om uddybende spørgsmål?

I prøvebekendtgørelsen (Bekendtgørelse af 31. august 2022, bilag 1 - for Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi) kan man læse:

"4.8. Eksaminator/eksaminatorerne udarbejder på baggrund af elevens/gruppens naturfaglige problemstilling et antal for eleven ukendte og uddybende spørgsmål, inden for flere at de fire naturfaglige kompetenceområder. Et eller flere uddybende spørgsmål skal stilles til eleverne i løbet af prøven med henblik på at synliggøre omfanget af elevens naturfaglige kompetence."

astra girl

Karakteristika for uddybende spørgsmål fra prøvevejledningen

  • Der skal til hver gruppe udarbejdes et antal uddybende spørgsmål 
  • De uddybende spørgsmål skal være ukendte for eleverne
  • Et eller flere af de uddybende spørgsmål bør lægge op til undersøgende aktiviteter
  • Nogle af de uddybende spørgsmål med fordel kan formuleres med udgangspunkt i et konkret materiale, der sammen med spørgsmålet udleveres til gruppen/eleven: Fx modeller (to- eller tredimensionelle), grafer, datasæt, formulerede argumenter og hypoteser, konkrete fysiske materialer m.m.
  • De uddybende spørgsmål formuleres i forhold til gruppens/elevens naturfaglige problemstilling og inden for opgivelserne af det fokusområde, gruppen/eleven har trukket.
astra girl

Hvad betyder formuleringerne i praksis?

De ord, der ovenfor er fremhævet af Astra, betyder, at:

Du bestemmer selv antallet

Der således ikke er et bestemt antal uddybende spørgsmål, der skal udarbejdes på forhånd. En anbefaling kunne dog lyde, som minimum at formulere ét uddybende spørgsmål inden for hvert kompetenceområde. På den måde er det let for eksaminatorer og censor i fællesskab at finde frem til, hvilke(t) der i den aktuelle prøvesituation skal stilles: Mangler eleverne fx at vise tegn på modelleringskompetence, så stilles netop dét uddybende spørgsmål undervejs i prøven.

Eleverne må ikke kende spørgsmålene

Det er ikke i orden at briefe eleverne om, hvilke uddybende spørgsmål man har tænkt sig at stille. Det hindrer dog ikke, at man i undervisningen (herunder vejledningen) har vist eleverne, hvilke slags uddybende spørgsmål, de generelt vil kunne komme til at møde.

Giv gerne eleverne noget konkret

Det kan være en hjælp for nogle elever, at der er noget konkret at tage udgangspunkt i fx en model (eksempelvis vands kredsløb) eller et fysisk materiale (fx en jordprøve). Samtidig får eleverne mulighed for at demonstrere flere facetter af deres undersøgelseskompetence, hvis det uddybende spørgsmål giver anledning til undersøgende arbejde på stedet.

Formuler spørgsmålene, så eleverne kan vise deres refleksionsevner

Meningen med de uddybende spørgsmål er, at eleverne får lejlighed til at vise tegn på naturfaglig kompetence. Det betyder bl.a., at de sætter deres færdigheder og viden i spil på en reflekteret måde.

På den måde kan det være relevant at give eleverne lejlighed for at demonstrere både konkrete færdigheder og viden, men spørgsmålene bør stilles på en måde, så eleverne også får anledning til at vise deres refleksioner om det fx: Hvorfor man har undersøgt på netop denne måde og ikke en anden? Hvad illustrerer den givne model, og hvad viser den ikke noget om?

Det er ikke i orden at stille uddybende spørgsmål til færdigheder og viden, der ikke kan relateres til elevernes problemstilling eller ligger langt uden for de opgivelser, der knytter sig til det aktuelle fokusområde, eleverne har trukket.

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content