To undervisere i samtale

Opgivelser til fælles prøve

Sådan laver du opgivelser til fælles prøve

Til prøven opgives mindst fire af de fokusområder, som har været fællesfaglige for biologi, fysik/kemi og geografi. Opgivelserne tjener det overordnede formål, at eleverne og censor ved, på hvilket grundlag prøven finder sted.

Eleverne skal have udleveret opgivelser til fælles prøve, når de trækker det fokusområde, de skal til prøve i. Senere sendes opgivelserne til censor.

astra girl

Skabelon til opgivelser og dokumenter

Det er oplagt at bruge en skabelon til opgivelser og de andre dokumenter, der samlet skal fremsendes til censor inden prøven. På den måde slipper den enkelte for at 'opfinde den dybe tallerken' hvert år. 

Du kan  benytte Astras skabelon, som kan downloades og tilpasses til jeres skole eller kommune. 

astra girl

Prøvebekendtgørelsens krav til opgivelserne

Stk. 4.4. og 4.9. i prøvebekendtgørelsen handler om opgivelserne til prøven, og heraf fremgår det, at:

 • Der opgives mindst fire fællesfaglige fokusområder 
 • Blandt de opgivne fællesfaglige fokusområder skal der være fokusområder fra undervisningen i 9. klasse, og der kan være fra 8. klasse 
 • Opgivelserne skal organiseres i fokusområder - det skal altså være tydeligt, hvilket stof der hører til hvilket fokusområde
 • Opgivelserne skal både indeholde tekster og mindst tre eksempler på andre udtryksformer end tekst
 • Fordelingen i stoffet på tværs af de opgivne fokusområder skal følge det vejledende timetal: Mest fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst fra geografi
 • Stoffet skal sammensættes alsidigt inden for fagenes kompetenceområder
 • Opgivelserne sendes sammen med elevernes problemstillinger og arbejdsspørgsmål samt de lærerfremstillede uddybende spørgsmål, så censor har dem senest 14 dage før prøven
astra girl

Tjekliste til dig som censor

Som censor modtager du senest 14 dage før prøven et ret omfattende materiale fra eksaminator(erne) på den skole, du skal være censor på: 

 • Opgivelserne for de mindst fire fællesfaglige fokusområder.
 • Problemstillinger og arbejdsspørgsmål fra hver elev/gruppe.
 • Uddybende spørgsmål til hver elev/gruppe.
 • Tidsplan for prøvedagen(e) samt andre praktiske informationer.

Nedenstående tjekliste kan hjælpe dig til at holde styr på materialet fra eksaminator(erne):

Har du modtaget alt, du skal? Lever det tilsendte op til krav og anbefalinger? På den måde bliver du godt rustet til dialogen med eksaminator(er) forud for prøvedagen.

FAQ

Spørgsmål og svar om opgivelser

 • Nej. Der skal opgives fællesfaglige fokusområder fra 9. klasse, og der kan opgives fra 8. klasse. Der kan altså ikke opgives forløb fra 7. klasse.

 • Nej. De seks fællesfaglige fokusområder, der er foreslået i læseplanerne, er nu blot vejledende. Det står altså fagteamet frit for at vælge, hvilke fællesfaglige fokusområder der skal opgives. 

 • Nej. Jf. prøvebekendtgørelsens stk. 4.4. organiseres opgivelserne "tværfagligt i mindst fire fokusområder". Det betyder, at en liste med alt stof fra biologi, alt stof fra fysik/kemi og alt stof fra geografi ikke duer.

  Opgivelserne skal organiseres, så elever og censor kan se, at alt dette stof hører til fokusområde A, alt dette til fokusområde B osv. Til gengæld er det fint, hvis det fremgår, hvilket af stoffet fra det enkelte fokusområde, der har henholdsvis biologifaglig, fysik/kemifaglig og geografifaglig vinkel samt evt. hvilket, der kunne placeres under overskriften 'fællesfaglig vinkel'.

 • Gældende fra november 2019 fastslår prøvevejledningen, at omfanget af opgivne normalsider inden for hvert fællesfaglige fokusområde bør være 15-50.

  Fagteamet skal også huske, at forholdet mellem mængderne af stof skal følge det vejledende timetal: Mest fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst fra geografi.  

 • Ja. Det er på tværs af de opgivne fokusområder, at stoffet skal fordele sig efter vejledende timetal:

  Mest fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst fra geografi. Det betyder altså, at der godt kan være et fokusområde, hvor fordelingen ikke er sådan, når bare der på tværs af opgivelserne er fordelt korrekt.

  Imidlertid bør fagteamet være opmærksom på, at et fokusområde altid reelt indeholder tilstrækkeligt med vinkler (og dermed stof) fra alle tre fag, således at eleverne har gode muligheder for at relatere behandlingen af deres egen problemstilling til det opgivne stof. Med andre ord at et fokusområde ikke er tyndbenet inden for nogle af de tre fag. 

 • Opgivelserne sendes til censor, så denne har dem senest 14 dage før prøven. 

  Men allerede når eleverne trækker de fokusområder, de skal op i, skal opgivelserne være tilgængelige og blive gjort tydelige for eleverne. På den måde kan opgivelserne være med til at udgøre en ramme for elevernes arbejde eller udstikke en retning, de kan kigge i, hvis de trækker fokusområde X og tænker “hvad i alverden handler det dog om?”

  Således kan opgivelserne med fordel være klar, når lodtrækningen foregår tidligst 1. april.

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content