Nationalt netværksmøde for naturvidenskabelige ressourcepersoner på erhvervsskoler

Fagteamudviklig

PRUF – PRofessionel Udvikling af Fagteams

En lærers forståelse af sin egen undervisning og den virkning, undervisningen har på eleverne, stimuleres gennem deltagelse i kollektive refleksioner i et naturfagsteam. Lyst og mod til at eksperimentere med nye tilgange i sin undervisning og til at diskutere egen undervisning med andre i et teamsamarbejde.

PRUF-serien består af fem hæfter til inspiration for fagteamudvikling. De bygger på erfaringer fra Quest-projektet (kun to udgivet på nuværende tidspunkt):

astra girl
Fagteamet er et godt udgangspunkt for fælles planlægning, erfaringsdeling og faglig kollegial sparring. Derfor er det også oplagt at bruge fagteamet i åben skole-sammenhæng, hvor samarbejde med lokalsamfund og eksterne læringsmiljøer gavner børnenes læring. 
  • Naturfagsteam
Sådan arbejder fagteamet og naturfagslærerne sammen om de undersøgende metoder i IBSE. IBSE er guidet, undersøgende arbejde i naturfag.
  • IBSE
  • Naturfagsteam
  • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Fagteamet er et godt sted for kollegialt samarbejde og erfaringsudveksling, og det lægger også op til fælles udvikling. Den udvikling kan understøttes af lektionsstudier, som kommer fra det engelske ‘lesson study’. 
  • Naturfagsteam
Fagteamet og naturfagslærerne skal samarbejde for at understøtte skolens og undervisningens progression.
  • Naturfagsteam
Det kollektive fagteamsamarbejde kan gøre stor forskel for undervisningen, og det gør sig også gældende, når fagteamet går sammen omkring re-design af naturfagsundervisningen forløb og aktiviteter. 
  • Naturfagsteam
1 / 0

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content