To piger til fælles prøve

De to prøver i naturfag

Afgangselever kan komme op til to prøver, der supplerer hinanden

 1. Den obligatoriske fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, som er praktisk/mundtlig
 2. Den digitale selvrettende udtræksprøve i biologi, fysik/kemi eller geografi.

 

På siden her findes karakteristika ved de to prøver i naturfag samt henvisning til yderligere informationer.

astra girl

Sammenlign de to prøver

Den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

 

 • Obligatorisk for alle elever
 • Fælles for de tre fag biologi, fysik/kemi og geografi
 • Prøveformen er praktisk/mundtlig og baserer sig på elevernes egne undersøgelse, modellering og perspektivering omkring en selvvalgt problemstilling.
 • Lokalt tilrettelagt prøve: Foregår i grupper à to eller tre elever eller individuelt med mellem fire og seks elever i lokalet ad gangen.
 • Forløber over to timer inklusiv karakterfastsættelse.
 • Vurderes på stedet af klassens naturfagslærer(e) og ekstern censor.

Den digitale selvrettende i biologi, fysik/kemi eller geografi

 • Kun obligatorisk for de klasser, prøven er udtrukket for. I udtrækspuljen ligger de tre digitale prøver i biologi, fysik/kemi og geografi sammen med mundtlig matematik samt idræt.
 • Fagopdelt i hhv. biologi, fysik/kemi og geografi. Den enkelte klasse bliver kun udtrukket til prøve i ét af fagene.
 • Prøveformen er digital og benytter sig af op til syv forskellige opgavetyper. Nogle af opgaverne baserer sig som noget nyt fra 2020 på video eller animation.
 • Centralt stillet prøve: Foregår individuelt ved computer i prøvelokale på samme tid i hele landet.
 • Varer 60 minutter
 • Er selvrettende

Sammenhæng mellem de to prøver i naturfag

De to prøver supplerer hinanden. De digitale selvrettende prøver er dækkende for bredden i de respektive fag biologi, fysik/kemi og geografi, i og med at de er lodtrukne. Den fælles naturfagsprøve fokuserer på de dele af fagene, som de enkelte elever har fordybet sig i indenfor de opgivne fællesfaglige undervisningsforløb. 

Ikke desto mindre prøver begge prøverne eleverne inden for dels fagenes stofområder, dels de bindende kompetenceområder, som er fælles for alle tre naturfag. De prøver eleverne på de forskellige måder, som de to prøveformater hver især muliggør. 

Da den digitale selvrettende prøve er lodtrukken, er det ikke alle elever, der gennemgår begge prøver. Da står alene den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi for at prøve eleverne i forhold til fagenes kompetenceområder.

astra girl

Forslag til fagteamet: dyk ned i eksempelprøverne sammen

Slå to fluer med ét smæk: Bliv dus med de forskellige opgavetyper i de digitale prøver - og opnå indblik i et naturfag, du ellers ikke så tit er dybt nede i.

Gør for eksempel sådan her

 • Afsæt 45 minutter på et møde i naturfagsteamet. Aftal at det er ok at fejle her - alle kommer en lille smule på faglig glatis.
 • Begynd med hver især at gennemføre så meget af en eksempelprøve, som kan nås på 15 minutter. Tag fx nogle opgaver fra hver af de tre dele (undersøgelse, modellering og perspektivering), som prøven består af.
 • Se sammen på jeres respektive rigtige og eventuelt forkerte svar: Hvad voldte den enkelte besvær? Hvilke opgavetyper var lette, hvilke eventuelt forvirrende? Brug fx 20 minutter på dette.
 • Slut af med at bruge de sidste 10 minutter på at drøfte, hvilke opgaver der eventuelt kan indgå i hvilke af jeres eksisterende eller fremtidige forløb - fagopdelte såvel som fællesfaglige.
astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.