Elever der opsamler og måler på data

Designproces til undervisning i engineering

Model for virkelighedsnær undervisning

Her får du Engeneering Design Proces (EDP) modellen, som du kan bruge til at gøre din naturfagsundervisning virkelighedsnær og anvendelsesorienteret. I modellen indgår fx ideudvikling, undersøgelse, konkretisering, konstruktion og forbedring.

Når du aktiverer delprocesserne i den interaktive model nedenfor, får du en forklaring på hver delproces og de opgaver, du som lærer har i forbindelse med den pågældende delproces. Du får også en forklaring på elevernes opgaver samt de produkter, delprocessen resulterer i.

Det er en vigtig pointe i den viste EDP-model, at delprocessernes rækkefølge ikke er givet. Fx kan eleverne gå fra at undersøge til at teste og tilbage til at undersøge, alt efter hvordan du som underviser planlægger forløbet.


astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.