Didaktiske ressourcer

Find didaktiske ressourcer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene til at se ressourcer tilknyttet et specifikt tema.

 • Kategori

 • Lærer / elevrettet

 • Temaer

 • Reset
Video der kort forklarer mikroforskermetoden.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Kort med kort vejledning til hver af de syv trin i Mikroforskermetoden.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Vejledning til hvordan læreren kan udrulle mikroforskermetoden i undervisningen.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat der illustrerer mikroforskermetodens syv trin.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Oversigt over lærer- og elevroller i en undersøgelsesbaseret undervisning med 5E-modellen.
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
ADI-ark til løbende at notere fx problemstilling og hypotese før en undersøgelse. Efter en undersøgelse udarbejder eleverne en model af undersøgelsesresultater og argumenterer for konklusion på baggrund af deres resultater.
 • Dialog i naturfagsundervisning
Model der stilladserer eleverne i deres egen proces med at planlægge og udføre undersøgelser.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Stikordskort med produktive spørgsmål, der kan understøtte en undersøgelsesbaseret undersøgelse.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Illustration af naturfaglig arbejdsmetode i forbindelse med Unge Forskere.
Skema til at notere overvejelser og fremgangsmåde før, under og efter design og udførelse af en undersøgelse.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Hent vejledning til hvordan I laver en forundringsvæg (Wonder Wall), som samler elevernes nysgerrighed og systematiserer det undersøgende arbejde
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til aktiviteten engineeringposter, der kan bruges under delprocessen præsentere løsingen.
 • Engineering
Hent metodekortet, som vejleder til aktiviteten engineeringposter, der kan bruges under delprocessen præsentere løsingen.
 • Engineering
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til niveau 2 af aktiviteten problemskitse, der kan bruges under delprocessen forstå udfordringen.
 • Engineering
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til niveau 1 af aktiviteten præsentation, der kan bruges under delprocessen præsentere løsningen.
 • Engineering
Hent metodekortet, som vejleder til aktiviteten præsentation, der kan bruges under delprocessen præsentere løsingen.
 • Engineering
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til niveau 2 af aktiviteten opsamling, der kan bruges under delprocessen forbedre.
 • Engineering
Hent metodekortet, som er et arbejdsark til niveau 1 af aktiviteten opsamling, der kan bruges under delprocessen forbedre.
 • Engineering
Skip to content