Didaktiske ressourcer

Find didaktiske ressourcer frem ved at taste et fagligt ord i søgefeltet. Du kan også bruge filtrene til at se ressourcer tilknyttet et specifikt tema.

 • Kategori

 • Lærer / elevrettet

 • Temaer

 • Reset
Artiklen giver et overblik over undersøgelser og aktiviteter vedrørende kønsroller i naturfag i de seneste årtier. Den ene af forfatterne Helge Kastrup (HK) er dansker, mens den anden Jeffry V. Mallow (JVM) er amerikaner.
Hverdagsforestillinger på det naturfaglige område handler om de forklaringer på naturvidenskabelige fænomener, som vi er vokset op med.
 • Hverdagsforestillinger
Sådan kan eksterne læringsmiljøer inddrages i naturfagsundervisning. Forstå begrebet eksterne læringsmiljøer og deres læringsmæssige potentiale.
 • Læringsmiljøer og -situationer
Denne artikel handler om hvilken betydning forskellige former for faglig dialog har for elevernes motivation og læring i naturfagsundervisningen.
 • Dialog i naturfagsundervisning
Artikel om faglig læsning i naturfag, der argumenterer for værdien af faglig læsning, og giver eksempler på, hvordan man kan arbejde med det.
 • Læremidler og faglig læsning
Et ark der guider læreren til implementering af frihedsgrader i en konkret undersøgelse.
Hvad er undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, og hvordan udruller du det i undervisningen?
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
Redskab der beskriver en proces på fire trin med henblik på at udarbejde kompetenceorienterede undervisningsforløb i naturfag.
 • Kompetencer
Hvad er kompetenceorienteret undervisning og hvordan udruller du det i praksis.
 • Kompetencer
Se den interaktive engineering-model: en model for virkelighedsnær og anvendelsesorienteret naturfagsundervisning.
 • Engineering
Få tip og tricks til, hvad du særligt skal være opmærksom på i delprocessen få ideer.
 • Engineering
Et ark til eleverne der guider dem til at designe deres egen undersøgelse, herunder forholde sig til hvilke variable de vil implementere i undersøgelsen.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat der illustrerer de seks trin i en naturfaglig undersøgelse.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kaldes prøv-dig-frem.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kaldes eksperiment.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kaldes illustrationsforsøg observation.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Plakat til undervisningen, der kort forklarer formål og karakteristika med den type af naturfaglig undersøgelse, der kan kaldes illustrationsforsøg.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Forklaring af centrale ord, der knytter sig til undersøgelser i naturfag i grundskolen.
 • Praktisk og undersøgende arbejde
Skip to content