To elever kigger på et reagensglas

Undersøgende arbejde med 5E-modellen

5E-modellen stilladserer det undersøgende arbejde

En måde at stilladsere det undersøgende arbejde på er ved at bruge 5E-modellen. Den er opdelt i fem faser: engagér (engage), undersøg (explore), forklar (explain), udvid og bearbejd (elaborate) samt evaluér (evaluate).

I undervisningen er de fem faser knyttet tæt sammen og bør gennemføres i den nævnte rækkefølge. Evaluering er placeret midt i modellen for at tydeliggøre, at evaluering foregår i alle faser af undervisningen. 5E-modellen kan understøtte din planlægning, gennemførelse og vurdering af dine elevers undersøgende arbejde og gøre arbejdet med det undersøgende arbejde mere målrettet

astra girl
5E-modellen er en model for planlægning, gennemførelse og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning. 5E-modellen giver større fagligt udbytte og elevmotivation end andre velundersøgte tilgange (Krogh og Andersen 2017) og er relativt nem at benytte i praksis.

Didaktiske ressourcer

Brug 5E-modellen som en metode til at stilladsere det undersøgende arbejde. Modellen er opdelt i fem faser: engagér (engage), undersøg (explore), forklar (explain), udvid og bearbejd (elaborate) samt evaluér (evaluate).

Didaktiske ressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.