Billede af forsøg med sugerør og reagensglas
  • Undersøgelsesbaseret undervisning

Undersøgelsesbaseret undervisning

Når undervisningen handler mere om spørgsmål og mindre om svar

I alle naturfagene er det et krav, at eleverne skal arbejde undersøgelsesbaseret. Det fremgår af fagformålene for de enkelte naturfag og “undersøgelse” udgør et af de fire kompetenceområder, som er fælles for alle naturfagene i grundskolen.

Ligeledes er en undersøgelsesbaseret tilgang centralt i dagtilbuddenes læreplanstema “Natur og naturfænomener”, ligesom ungdomsuddannelserne arbejder ud fra denne tilgang i deres naturvidenskabelige fag.

Under dette tema på astra.dk kan du finde konkrete aktiviteter og modeller, som kan understøtte og stilladsere elevernes undersøgende arbejde i naturfagene.

astra girl

Hvad menes der med undersøgelsesbaseret undervisning?

"Undersøgelse er en mangeartet aktivitet, der involverer at foretage observationer, stille spørgsmål, undersøge bøger og andre kilder til oplysninger, for at se hvad der allerede vides, at planlægge undersøgelser, gennemgå hvad der allerede vides, i lyset af eksperimentel evidens, anvende værktøjer til at indsamle, analysere og fortolke data, foreslå svarforklaringer og forudsigelser og formidle resultaterne. (...)"

Kilde: Harlen, W. (2011). Udvikling og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning. MONA-Matematik-og-Naturfagsdidaktik. 

astra girl

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.