• Undersøgelsesbaseret undervisning

Undersøgelsesbaseret undervisning

Når undervisningen handler mere om spørgsmål og mindre om svar

I alle naturvidenskabelige fag er det et krav, at eleverne skal arbejde undersøgelsesbaseret. Det fremgår af fagformålene for de enkelte naturfag i grundskolen, hvor “undersøgelse” udgør et af de fire kompetenceområder, som er fælles for alle naturfagene gennem hele skoleforløbet.

Ligeledes arbejder ungdomsuddannelserne ud fra denne tilgang i deres naturvidenskabelige fag. Under dette tema på astra.dk kan du finde konkrete aktiviteter og modeller, som kan understøtte og stilladsere elevernes undersøgende arbejde i naturfagene.

astra girl

Hvad er undersøgelsesbaseret undervisning?

"Undersøgelse er en mangeartet aktivitet, der involverer at foretage observationer, stille spørgsmål, undersøge bøger og andre kilder til oplysninger, for at se hvad der allerede vides, at planlægge undersøgelser, gennemgå hvad der allerede vides, i lyset af eksperimentel evidens, anvende værktøjer til at indsamle, analysere og fortolke data, foreslå svarforklaringer og forudsigelser og formidle resultaterne. (...)"

Kilde: Harlen, W. (2011). Udvikling og evaluering af undersøgelsesbaseret undervisning. MONA-Matematik-og-Naturfagsdidaktik. 

astra girl
Hvad er undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, og hvordan udruller du det i undervisningen?

Didaktiske ressourcer

Læs her forskningens bud på, hvordan undersøgelsesbaseret undervisning i gymnasiet kan tage sig ud, hvis eleverne skal profitere af den.

Vidensressourcer

Sådan går du fra et overordnet fokusområde til det konkrete arbejde med undersøgelser og modeller, når du tilrettelægger dit fællesfaglige forløb.

Didaktiske ressourcer

Forklaring af centrale ord, der knytter sig til undersøgelser i naturfag i grundskolen.

Didaktiske ressourcer

Et ark til eleverne der guider dem til at designe deres egen undersøgelse, herunder forholde sig til hvilke variable de vil implementere i undersøgelsen.

Didaktiske ressourcer

Undersøgelsesbaseret undervisning handler grundlæggende om, at eleverne designer og udfører undersøgelser, der leder dem frem mod svar på konkret stillede spørgsmål.

Didaktiske ressourcer

Modtag Astras nyhedsbrev

Vi inspirerer dig, der inspirerer! Med gode idéer, ny viden og inspiration til hvordan du kan skabe engagerende naturfagsundervisning af høj kvalitet.

Skip to content